46. Dostavba radnice Brandýs nad Labem

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023 , Stavba roku 2023
Zkráceně: Dostavba radnice Brandýs nad Labem
Ulice: Masarykovo náměstí 1, 2,
Město: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 25

Popis objektu:

Realizace:

06/2020–10/2021

Novostavba archivu radnice opakuje měřítko původní zástavby. Je uzavřená do plných zdí s relativně malými okenními otvory. Nad průčelím má jednoduchou železobetonovou římsu a dodržuje střídmou barevnost v přírodních odstínech použitých materiálů.

Novostavbou prochází průchod do vnitrobloku, který zpřístupňuje dvůr radnice. Z něj je přístupný původní – v části renesanční – klenutý sklepní prostor. Ten musel být zesílen novými železobetonovými sloupy a mikropilotami, aby nad ním mohla vzniknout tři nová patra archivu.

Provoz archivu navazuje na stávající patrovou halu radnice. V interiéru jsou zachovány železobetonové konstrukce a omítky v přírodní barevnosti. Část dvora mezi novostavbou a původní radnicí je nově upravena s povrchem z betonových desek s dilatačními a obvodovými spárami vyplněnými kačírkem.

Novostavba je vyzděna z nosného zdiva z keramických tvárnic, nové stropy a vnitřní sloupy jsou železobetonové monolitické. Střecha je sedlová s ocelovou nosnou konstrukcí.

Novou horní stavbu nese historický sklep. Podbetonováním byla prohloubena základová spára zdí a pilířů pod úroveň podlahy, zdivo a pilíře byly posíleny mikropilotami. Pro přenesení zatížení z horní stavby bylo nutné ve sklepě doplnit tři nové železobetonové pilíře založené také na mikropilotách. V celém sklepě byla ve dvou úrovních snížena a výškově srovnána stávající podlaha vyhloubená v pískovci.

Nový objekt je napojen na technickou infrastrukturu stávající radnice.

 

 

The new building of the town hall archive keeps the scale of the original building. It is closed into the massive walls with relatively small window openings. It has the simple concrete ledge above the façade and keeps the sober colors in the natural shades of the used materials.

The passage into the town hall courtyard goes through the new building. The historical – partly Renaissance – vaulted cellar space is accessible from the courtyard. The cellar had to be reinforced with the new concrete columns and mikropiles so the three new floors of archive could be built above.

The rooms of the archive are connected with the existing multi-story atrium of the town hall. In the interior of the archive the reinforced concrete structures and plasters are kept in the original colors.

Part of the courtyard between the new building and the original town hall has the new surface made of concrete slabs with the dilatations filled with the gravel.

The new building is built of load-bearing masonry made of ceramic blocks, the new ceilings and inner columns are made of a monolithic reinforced concrete. The roof is saddle-shaped with the steel bearing structure.

The historical cellar bears a new upper construction. The footing bottom of the walls and pillars was deepened under the level of the floor, the masonry and pillars were reinforced with micropiles. It was necessary to add three new reinforced concrete pillars based on micropiles to carry the load from the upper construction. The whole existing floor - dug in the sandstone - was lowered and leveled in two new levels.

The new building is connected with the existing town hall technical infrastructure.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková
Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI; DELTAPLAN; NĚMEC POLÁK
Dodavatel: Subterra a.s. - Divize 2
Spoluautor: Anna Koukolová, Jana Vichorcová
Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Investor: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Plány:
Další soubory:
Články: