72. Training Academy Zlatníky

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023 , Stavba roku 2023
Zkráceně: Training Academy Zlatníky
Ulice: Inovační 135
Město: Zlatníky- Hodkovice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 143

Popis objektu:

Objekt je navržena jako kompaktní hmota tvořená nižší jednopodlažní částí traktu se školícími učebnami praktické výuky s výškou atik 7,5 m a vyšší částí dvoupodlažní částí dvou traktů ostatních prostor objektu s výškou atik 9 m. Na této vyšší hmotě je umístěno ustoupené podlaží 3. NP, které půdorysně tvoří cca do 15 % zastavěné plochy objektem. 3. NP dosahuje do výšky 12 m. Na nároží objektu je pak situován architektonický prvek hlavní vstupní části objektu. Ten je tvořen zdí převyšující vlastní hmotu objektu s výškou koruny zdi 12 m.
Doprovodné stavby objektu jsou tvořeny jednoduchými jednopodlažními otevřenými a polootevřenými přístřešky.

Hlavním architektonickým prvkem je výrazné nároží hlavního vstupu do objektu, které je tvořeno objekt převyšující stěnou z monolitického betonu a zasklený vstupní prostor přes všechna podlaží.
Objekt má navrženu fasádu z velkoformátových desek alucobondu světle šedé až bílé barvy, které podtrhují technologický a technicistní význam objektu. Významné jsou také plochy z pohledového betonu světle šedé barvy.
Řešení oken odpovídá funkčním požadavkům jednotlivých částí objektu.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Tomáš Kaňka, Jiří Hejl
Projektant: Kaňka + Partners s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: Porsche Immobilien CZ spol. s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: