22. IGI VRATISLAVICE

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: IGI VRATISLAVICE
Ulice:
Město: Vratislavice
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 15

Popis objektu:

Spolkové centrum pro volný čas s knihovnou v korunách stromů. Samotný název IGI VRATISLAVICE odkazuje na významného vratislavického rodáka Ignaze Ginzkeye, který se spolu se svou rodinou zásadně podílel na rozvoji Vratislavic na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Velikost, tvar a umístění přístavby vzešly z kontextu zámeckého parku a fary a vyváženého dialogu starého a nového. Výsledným návrhem byl kompaktní třípodlažní objekt o malém půdorysu, do kterého se podařilo integrovat typologii knihovny. Tak vznikl přehledný otevřený prostorový princip s recepcí v přízemí, ochozem, stupňovitou čítárnou pod obloukovou střechou a domácí atmosférou obýváku. Velkými prosklenými stěnami se nový dům otočil do zahrady a v maximální míře využil výhledů a kontaktu se stromy zámeckého parku. V nejvyšším patře kontaktu tak těsného, že čtenáři v čítárně mají pocit, že sedí přímo v korunách.

Do podzemí přístavby se podařilo ukrýt kinosál s padesáti osmi místy a malým lobby. Vratislavice tak mají opět vlastní kino.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: