49. Lávka pro pěší přes Otavu, Hradiště - Sv. Václav, Písek - SO 301 Lávka

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Lávka pro pěší přes Otavu, Hradiště - Sv. Václav, Písek - SO 301 Lávka
Ulice: Lávka Dagmar Šimkové
Město: Písek
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami šířky 3 metry, které se setkávají na plošině čtvercového tvaru na pilíři P2 založeném v řece, který je umístěn blíže levého břehu. Z pravého břehu (opěry O1) na pilíř překlenuje řeku lávka o délce cca 82 m. Lávka z levého břehu, (opěry O2) na pilíř P2 má rozpětí cca 47 m. Obě lávky jsou půdorysně přímé. Lávka z levého břehu není s pravou lávkou půdorysně souosá, na pilíři P2 se levá lávka půdorysně odklání mírně po proudu, rovnoběžně s jezem. Konstrukce obou lávek vychází z místních podmínek a vzhledových požadavků. Mostovka byla, s ohledem na konfiguraci terénu, umístěna na co nejnižší úroveň, přičemž byla respektována úroveň hladiny stoleté vody u opěr, včetně normou požadovaných bezpečnostních navýšení oproti úrovni plánované stoleté vodě. Dalším záměrem bylo vzhledově nezatížit vysokými konstrukcemi střed řeky a minimalizovat rozměry a výšku pylonů. Způsob podepření lávek byl zvolen s ohledem na rozdílná rozpětí obou lávek.

Těleso obou lávek je celosvařované, trojboké, příhradové z trubek svařovaných na pronik. V příbřežní části, kde je mostovka nejníže, má těleso konstrukční výšku 0,5 m. Směrem k podpoře v řece se pak konstrukční výška plynule zvyšuje až na 2 m u pravé lávky a na 1,77 m u lávky levé. Horní pasy lávek v osové vzdálenosti 3300 mm jsou z trubek o pr. 324 mm spodní pasy z trubek o pr. 219 mm. Šikmé stěny jsou tvořeny diagonálami a svislicemi z trubek o pr. 139 mm, resp. 133 mm. Pylony jsou z trubek o pr, 355 mm (pravá, visutá), resp. z trubek o pr. 324 mm (levá, zavěšená). Pylony jsou kloubově uložené pomocí čepu s osou půdorysně kolmou na půdorysný průmět nivelety. Pravá lávka je kotvena na opěře přes kotevní šroub M75. Levá lávka je na opěře kotvena přes konstrukční válcové ložisko se zarážkami. Pravá lávka je pod pylony uložena na pilíři P1 na elastomerovém ložisku, a na pilíři P2 na elastomerovém ložisku s posuvem. Obě lávky mají ortotropní mostovky sestávající z plechu, příčníků a podélných výztuh. Plech mostovky je podélně přivařen k horním pasům tělesa lávky. Konstrukční systém táhel sestává z tyčí s válcovaným závitem, napínákových matic, konických krytek, koncovek a čepů. Přesné dimenze jednotlivých prvků jsou uvedeny v projektech statiky ocelové konstrukce.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Josef Pleskot
Vladimír Janata
Projektant: AP ATELIER
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Písek
Plány:
Další soubory:
Články: