48. Výstavba administrativních budov Palmovka park, Praha

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Výstavba administrativních budov Palmovka park, Praha
Ulice: Voctářova 18
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Palmovka Park III - 3 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží - železobetonová nosná konstrukce založená na pilotách, fasádní plášť v kombinaci velkoformátového ohýbaného obkladu z TiZN a Al okenních otvorů, zděné konstrukce z betonových tvárnic, prosklený plášť krčku spojující PP IV s objektem PP 0 ocelová sloupková fasáda se strukturálním zasklením. Palmovka Park IV - 1 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží - železobetonová nosná konstrukce založená na pilotách, fasádní plášť tvoří prosklený hliníkový systém sloupek/příčník s předsazeným systémem horizontálních poutců a vertikálních lamel, výplň pevných částí Alucobondem, zděné konstrukce z betonových tvárnic. Palmovka Park 0 - železobetonová konstrukce haly založená na pilotách, oblouková ocelová střecha a atypickými střešními světlíky.

Palmovka Park 0 - celková rekonstrukce památkově chráněného objektu haly.

 

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: Aulík Fišer architekti
Projektant: Aulík Fišer architekti
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Metrostav Development a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: