Aktuality

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2023 získala rezidence v Černošicích

Tisková zpráva Nadace ABF, 21. září 2023

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2023, deset nominací na titul, Cena hejtmanky Středočeského kraje a čtrnáct dalších cen, bylo uděleno na slavnostním vyhlášení 10. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. září 2023 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili vedle hejtmanky Petry Peckové také náměstci hejtmanky a radní Středočeského kraje, tradičně pak zástupci všech vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. V refektáři Středočeské galerie v Kutné Hoře byly stavby představeny unikátními filmovými spoty.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2023 získal Ing. Václav Mach, čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Cena hejtmanky Středočeského kraje za přínos Středočeskému kraji 2023 byla udělena stavbě Farma Vraňany.

.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2023 získala Rezidence u Kazínské skály, Černošice.

Hlasování veřejnosti se v letošním ročníku účastnilo celkem 31 795 hlasujících.

Cenu veřejnosti si odnesli hned 3 stavby Lidový dům Zaječov, Bytové domy Mýtka Stará Boleslav a Dostavba ZŠ Mnichovice.

V letošním ročníku mezi 38 přihlášenými převažují stavby pro bydlení. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 7 staveb dopravní a veřejné infrastruktury, 7 staveb občanské vybavenosti, zastoupení zde mají také stavby pro vzdělávání, kulturu, výrobu i administrativu.

Rekonstrukce a revitalizace mírně převažují nad novostavbami. Veřejní zadavatelé výrazně převažují nad soukromými investory a činí 2/3 přihlášených staveb.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2023 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byl zároveň předsedou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Miloš Rehberger Ph.D., Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. arch. Jan Mackovič, za Středočeský kraj, Ing. arch. Vladimíra Leníčková, Obec architektů a Mgr. Filip Žežulka, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 38 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

 

Stavba roku Středočeského kraje 2023 i v letošním roce přichází kromě tradiční mediální kampaně, také s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

 

Přehled udělených cen 10. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2023

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2023

získává Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT.

 

Oceněné stavby Stavba roku Středočeského kraje 2023

Rezidence u Kazínské skály, Černošice

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Investor: Ing. Michael Pánek

Dodavatel: IBS-Rokal / Ing. Michael Pánek, Ing. Petr Wolf, Richard Gemperle; Mgr. Lukáš Pavel

Autor: Oldřich Hájek, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, Jakub Koníř / Šafer Hájek architekti

Projektant: CEDE Studio

 

Farma Vraňany

Cena hejtmanky Středočeského kraje za mimořádný přínos Středočeskému kraji 2023

Investor: Farma Vraňany

Autor: Jan Lapčík / FUSIONarchitects

Spoluautor: Pavlína Procházková, ENGINEERS CZ

Projektant: FUSIONarchitects

 

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Investor: Město Kutná Hora

Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION

Autor: Jiří Krejčík; ARN STUDIO

Projektant: REINVEST

 

Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Investor: Město Mnichovice

Dodavatel: CL-EVANS

Projektant: Ing. Tomáš Řičař

 

Kompetenční centrum společnosti BAUMIT

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Investor: BAUMIT

Dodavatel: SYNER

Autor: Sebastian Nagy; Sebastian Nagy architects

Projektant: Z-projekt, Petr Veselý

 

Víceúčelové studijní a společenské centrum v Rakovníku

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Investor: Město Rakovník

Dodavatel: POHL cz

Autor: Karel Zuska

Projektant: BICERA

 

Lidový dům Zaječov

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Investor: Obec Zaječov

Dodavatel: POHL cz

Projektant: IO studio; Energomex

 

Administrativní budova Geoindustrie Velký Osek

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Investor: Geoindustrie

Dodavatel: Geoindustrie

Autor: Radovan Vacík

Projektant: Radovan Vacík ARCHITECTS

 

Karlštejn - stavební úpravy suterénu a návštěvnické centrum

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Investor: Národní památkový ústav

Dodavatel: AVERS

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby

 

Vodní dílo Orlík – modernizace lodního výtahu

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Zvláštní cena za technickou infrastrukturu

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Dodavatel: Metrostav

Projektant: AQUAT IS

Další projektový partner: PÖYRY ENVIRONM

 

Novostavba svazkové základní školy v Přezleticích

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2023

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Investor: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí

Dodavatel: SPOLEČNOST S-A-P

Autor: Petr Starčevič a Petr Macek; Architektonická kancelář Kolpron

Projektant: Petr Starčevič a Petr Macek, Architektonická kancelář Kolpron

 

Nové centrum obce Jarpice

Zvláštní cena veřejnému investorovi za rozvoj obce

Investor: obec Jarpice

Dodavatel: KONSIT

Autor: YDS architekti

Projektant: YDS architekti

 

Depozitární hala CD04, Čelákovice

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Investor: Národní technické muzeum

Dodavatel: IMOS Brno

Autor: Jiří Krejčík; ARN studio

Projektant: ARN studio

 

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu

Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Investor: COMPAG MLADÁ BOLESLAV

Dodavatel: SYNER

Projektant: INTECON

 

Mateřská škola Větrník, Říčany

Zvláštní cena za stavbu financovanou obcí

Investor: město Říčany

Dodavatel: Zlínstav, SZ 01 Praha

Autor: David Kraus; Architektura

Projektant: Projecticon

 

Malá vodní nádrž VN1,VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic

Zvláštní cena za krajinotvornou stavbu přínosnou pro obec

Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad

Dodavatel: Stavby rybníků

Autor: Vítězslav Hráček, Jiří Malý; Vodohospodářský atelier

Projektant: Vodohospodářský atelier

 

Nábřežní cyklostezka A. - Severní část Mladá Boleslav

Zvláštní cena za komplexní přístup k tvorbě krajiny

Investor: Statutární město Mladá Boleslav

Dodavatel: Chládek & Tintera

Autor: Josef Pleskot / AP atelier

Spoluautor: Vladimír Janata / EXCON

Projektant: Mott MacDonald CZ; Nadační fond Škoda Auto

 

Most Kaliště - nadjezd přes D1 v km 24,6

Zvláštní cena za stavebně-konstrukční řešení

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel: Metrostav

Autor: Martin Pekár, Jiří Jachan, Ondřej Šabata, Martin Sedmík; Valbek

Projektant: Valbek

 

Přírodní koupací biotop Kosmonosy

Zvláštní cena za realizaci volnočasového areálu

Investor: Město Kosmonosy

Dodavatel: Stream

Autor: Jana Stejskalová, Karel Kraml, Jakub Doucha, Břetislav Heczko; Stream

Projektant: Stream

 

Komunitní centrum církve bratrské Kladno

Zvláštní cena za architektonické řešení

Investor: Sbor Církve bratrské v Kladně

Dodavatel: Revital stavební servis

Autor: David Wittassek, Jiří Řezák / Qarta architektura

Projektant: Qarta architektura, 4StatiX

 

Obchvat městyse Zápy

Zvláštní cena za přínos životnímu prostředí obce

Investor: Středočeský kraj

Dodavatel: STRABAG

Projektant: PONTEX

 

Památník tří odbojů Lošany

Zvláštní cena za stavbu podporující infrastrukturu cestovního ruchu na území Středočeského kraje

Investor: Mašínův statek – památník tří odbojů

Dodavatel: Prostav / Ing. Martin Hlavatý

Autor: Tomáš Hradečný / IXA

Projektant: IXA / doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

 

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2022

31 795 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby

Ceny veřejnosti:

Lidový dům Zaječov

Bytové domy Mýtka Starý Boleslav

Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně

 

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2023

www.stavbaroku.cz.

Zpět