Aktuality

Stavbě roku Středočeského kraje 2023 dominují stavby pro bydlení

Tisková zpráva Nadace ABF

Jubilejního 10. ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2023 se účastní 38 staveb. Soutěží stavby různých velikostí a funkcí. Stavby hodnotí 9členná odborná porota. Slavnostní udílení titulů a dalších cen se uskuteční 21.září 2023 v GASKu, v Kutné Hoře.

Soutěž vypisuje tradičně Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zároveň organizuje, dále Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

V letošním ročníku mezi 38 přihlášenými převažují stavby pro bydlení. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 7 staveb dopravní a veřejné infrastruktury, 7 staveb občanské vybavenosti, zastoupení zde mají také stavby pro vzdělávání, kulturu, výrobu i administrativu.

Rekonstrukce a revitalizace mírně převažují nad novostavbami. Veřejní zadavatelé výrazně převažují nad soukromými investory a činí 2/3 přihlášených staveb.

Přihlášené stavby ve Středočeském kraji má přes 33 měst a obcí. Hned čtyři želízek v ohni má Brandýs nad Labem.

Posuzování staveb a porota Stavby roku Středočeského kraje 2023

Velká pozornost bude tradičně věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry i vlastní realizaci stavby včetně provedení detailů. Významným kritériem bude tradičně rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími jsou stavby velkých měřítek s nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů. V odborné porotě za Středočeský kraj zasedá prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, který je zároveň předsedou poroty a Ing. arch. Jakub Mackovič. Dalšími členy poroty jsou Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Miloš Rehberger Ph.D., Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. Filip Žežulka, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obec architektů zastupuje v porotě Ing. arch. Vladimíra Leníčková. Porota navštívila všechny přihlášené stavby a doprovázel ji tradičně filmový štáb, který připravuje unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje roku 2023.

Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2023

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 21. září 2023 v GASKu v Kutné Hoře. Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2023, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž nominace a zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které je aktálně otevřené a hlasovat bude možné až do 20.9.2023 do 24:00 hodin. Jedna z oceněných staveb Stavby roku Středočeského kraje 2023 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2023.

Přihlášená i oceněná díla Stavby roku Středočeského kraje 2023 budou k vidění na výstavách i dalších doprovodných akcích v regionu.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF.

Zpět