Aktuality

Hledá se STAVBA ROKU 2023

 

Přinášíme Vám otevřené přihlášky do již 31. ročníku celorepublikové prestižní soutěžní přehlídky Stavba roku 2023. Udělení a představení prestižních titulů Stavba roku je již 31 let nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře v České republice.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 12. 6. 2023!

Vypisovatelé:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž již celých 31 let organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu ve spolupráci se spoluvypisovateli soutěže.

Stavby hodnotí odborná porota a sbor expertů. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje tradičně také filmový štáb. Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství v celé republice.

Slavnostní nominační večer Stavba roku 2023 se uskuteční v pondělí 4. září 2023 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

Galavečer Stavba roku 2023 se uskuteční ve středu 25. října 2023 v Betlémské kapli v Praze.

Držitelé titulů v roce 2023 opět získají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl.

Křišťálové razítko symbolicky představuje to poslední, a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

 

Více na www.stavbaroku.cz

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2023 přihlásíte!

 

 

Zpět