Aktuality

Představení vítězného projektu roku 2021 Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice, Praha 10

 

V rámci cyklu OZVĚNY Urbanistického projektu roku jsme pro Vás připravili letošní první přednášku.

Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice, Praha 10

Představení vítězného projektu roku 2021 tvůrčím týme Jiran a partner architekti

Pondělí 28. března 2022 od 18:00

Galerie Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

 

Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice, Praha 10

/přednáška a prezentace Jiran a partner architekti/

Přihlašovatelem a zadavatelem projektu byla městská část Praha 10.

Hlavní cíle studie:

1 . Založit novou městskou čtvrť, urbanizovaný prostor městského či velkoměstského charakteru.

2 . Vytvořit podmínky pro výstavbu bytových domů, kanceláří, obchodu, služeb a částečně nerušící výroby.

3 . Zajistit maximální flexibilitu následného využití území, prioritou je městský charakter nové čtvrti, nikoliv funkční předurčení jednotlivých ploch.

4 . Zajistit podmínky pro zástavbu městského typu vylučující extenzivní způsob zástavby doplněné o městskou zeleň.

5 . Zajistit komfortní dopravní obsluhu založením sítě městských tříd / bulvárů napojených na stávající plánované sítě městských komunikací.

6 . Zajistit prostupnost území všemi směry.

7 . Městské třídy / bulváry budou významnými urbanistickými prostory se zvýšenými nároky na vzhled ulic i staveb k městským třídám přiléhajícím a dostatkem městské zeleně; budou také sloužit jako koridory MHD včetně územní rezervy pro vedení tramvajové trati ve vybraném směru.

8 . Založit městský park ve vazbě na Slatinský potok.

9 . Navrhnout ekonomicky reálný model transformace území na moderní městskou čtvrť.

 

VÍCE O PROJEKTU

Zpět