Aktuality

Nový newsletter / Známka kvality 2022 přihlášky otevřené do 31.3.2022

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉHO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY,

již 14 let udělujeme tradičně ZNÁMKY KVALITY Výrobek-technologie pro architekturu a stavitelství. Aktuálně mezi vypisovatele patří i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které soutěži pravidelně udělovalo záštitu.

Známka kvality roku 2022 Výrobek technologie pro stavitelství a architekturu, má aktuálně pro Vás, Vaše výrobky, technologie a materiály otevřené přihlášky do 31.3.2022. Více se dočtete v aktuálním novém newsletteru.

Posláním programu je udělování Známky kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu, a to na základě komplexního hodnocení výrobku, technologie nebo služby a jejich užití. Známka je způsob zviditelnění a doporučení produktu při rozhodování stavebníků, projektantů a zhotovitelů staveb.

Přihlášku najdete na www.stavebnivyrobekroku.cz.

Těšíme se na Vaše přihlášky v soutěžním klání o zlatou, stříbrnou a bronzovou Známku kvality roku 2022 a budeme se těšit se všemi přihlášenými na slavnostní vyhlášení, které bude realizováno po posouzení odbornou porotou, pokud to bude možnév návaznosti na aktuální situaci, v průběhu 1. pololetí roku 2022, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími vypisovateli.

Stejně jako v předešlých letech všichni ocenění získají i unikátní symbolické křišťálové razítko Známka kvality v designu Ronyho Plesla a vyrobeného sklárnou Rückl.

 Přihlaste se a představte Vaši značku široké veřejnosti.    

Hodně úspěchů!

Přejí vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hospodářská komora ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Svaz zkušeben pro výstavbu

ČVUT - Fakulta stavební

Asociace inovačního podnikání ČR

Odborná rada pro BIM

 

NOVÝ NEWSLETTER ZNÁMKA KVALITY 1 / 2022

Zpět