Aktuality

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 otevřela přihlášky do již 6. ročníku soutěže

Přihlášky STAVBY ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 jsou aktuálně otevřené otevřené pro všechny stavby kraje do 14. června 2019. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úspěchy stavitelství a architektury právě na území Středočeského kraje. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb, se snahou ocenit tak činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných právě na území kraje.

Soutěž opět organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Vypisovateli jsou Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví vypisují již 6. ročník STAVBY ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje, na návrh vypisovatelů, případně organizací udělujících záštitu soutěži.

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry i vlastní realizaci stavby včetně provedení jednotlivých detailů, a v neposlední řadě i kvalita investičního záměru a přínos pro lokalitu, ve vztahu ke Středočeskému kraji. Soutěž je určena pro stavby a stavební díla ze všech oborů (včetně interiérů), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášky, realizovaná na území Středočeského kraje, které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže.

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 se uskuteční v listopadu 2019.

Zpět