Přinášíme Vám otevřené přihlášky do prestižní a jedinečné přehlídky Zahraniční stavba roku 2022.

ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2022

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Vypisovatelé:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Záštitu nad Zahraniční stavbou roku tradičně převzalo vedle ostatních institucí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Držitelé titulů v roce 2022 opět získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2022!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2022 přihlásíte!