Lávka pro pěší Za Sokolovnou Žamberk

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Lávka pro pěší Za Sokolovnou Žamberk
Ulice: Havlíčkovo nábřeží
Město: Žamberk
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Návrh nového mostního objektu vychází z tvarového řešení původní mostní konstrukce a konfigurace
okolního terénu a překonávaného vodního toku. Komunikace je v místě mostu navržena jako přímá, bez
příčného či podélného sklonu konstrukce. Průchozí šířka mostu je navržena 2,2 m.

Nosnou konstrukci lze definovat jako obloukovou mostní konstrukci s táhlem a zavěšenou dolní
mostovkou. Oblouky mostu jsou navrženy z materiálu UHPFRC a stabilitně zajištěny ocelovými
rozpěrami. Roštová mostovka sloužící jako táhlo oblouku je navržena jako ocelová a je zavěšena
tyčovými závěsy na konstrukci oblouku. V patě oblouku je ocelová mostovka spojena s obloukem
použitím čepového spoje.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Tej, Jan Mourek, Oto Melter, Jiří Kolísko, Aleš Hvízdal; Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Projektant: Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Dodavatel: Skanska a.s.
Přihlašovatel: Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Investor: Město Žamberk
Plány:
Další soubory:
Články: