Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny
Ulice: Helfertova
Město: Jaroměřice nad Rokytnou
Kraj: Vysočina

Popis objektu:

Předmětem velkorysého projektu byla záchrana a obnova chrámu sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny, který se zámkem tvoří jeden z našich nejhodnotnějších barokních areálů. Projekt řešil havarijní stavebně-technický stav, ve kterém se památka před opravou nacházela.

Existovalo riziko nenávratné ztráty především na monumentální interiérové nástropní fresce nesené ojedinělou dřevěnou konstrukcí kupole, na které se značně projevovaly destruktivní poruchy. Krov kupole vykazoval rozsáhlá poškození v destrukci spojů. Tento stav znamenal bezprostřední ohrožení statiky rozpěrného patra krovu, které by bez zásahu mohlo vést až ke zřícení celé kupole s lucernou. Klíčová část obnovy stavby spočívala v záchraně této krovové kupole, která je současně nosnou konstrukcí monumentální nástropní fresky od K. F. A. Teppera (450 m2). Nevídanost opravy spočívala především v uskutečnění jedinečného inženýrského řešení podpěry a rozepření kupole ve vnitřní části chrámu, a to ve výšce 35 metrů. Vnitřní bednění kopule, na kterém byla provedena fresková výmalba, muselo být po celou dobu opravy zafixováno proti jakémukoliv pohybu. Během opravy byla sejmuta a po opravě opět osazena dvanáctitunová lucerna z vrcholu kupole. Během opravy bylo vyměněno cca 35 m3 dřeva. Celá oprava a záchrana této části chrámu je právem hodnocena jako technicky nevídaná a svým řešením naprosto unikátní.

 

Obnova chrámu byla největší rekonstrukcí v historii chrámu. Podařilo se provést náročnou a unikátní opravu krovové konstrukce kupole s freskou, restaurování monumentální fresky, opravu krovů a střech věží, oratoří, chodeb, statické zajištění a odvlhčení objektu, opravu fasády, opravu interiéru, výměnu dřevěných stropů sakristií a oratoří, obnovu podlah (mramorových, cihelných, dřevěných), obnovu  vřetenových schodišť, obnovu oken a dveří, výměnu elektroinstalace, ozvučení a zabezpečení a nové osvětlení, nové temperování kostela pomocí tepelných čerpadel, vybudování sociálního zázemí pro návštěvníky, zpřístupnění a obnovu terasy a vytvoření komunitní části, restaurování oltářů a mnoho dalších prací.

Zásadní pro projekt bylo proměnit chrám v multifukční objekt, kdy kromě obvyklé liturgické a kulturní funkce přibyla i funkce komunitní pro lidi dobrého srdce odpovídající 21. stol. jako místo setkávání a sdílení. Jižní ochoz v a přilehlá nově zpřístupněná a upravená zahradní terasa bude využita pro multifunkční aktivity. Zpřístupněna byla též jižní věž kostela, která slouží jako vyhlídková věž, s nevšedním pohledem do celé zámecké zahrady.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pavel Vlk / Biskupství brněnské, odloučené pracoviště Znojmo
Projektant: Ing.arch. Michal Zlatuška; Ing. Miroslav Navrátil
Dodavatel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. / ARCHEON Stavby s.r.o.
Spoluautor: Michal Zlatuška
Přihlašovatel: Biskupství brněnské, odloučené pracoviště Znojmo
Investor: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Plány:
Další soubory:
Články: