Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy FORTEMIX Paskov

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy FORTEMIX Paskov
Ulice: k. ú. Paskov, parc. č. 1628/4; 1626/10; 1626/3; 1622/40
Město: Paskov
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Administrativní budova se nachází uvnitř průmyslového areálu. Investor požadoval v co možná největší míře ekologický a úsporný model budovy s využitím recyklovatelných materiálů. Střechy ocelového skeletu jsou proto částečně ozeleněné, fasáda je kombinací obkladu z přepravních palet a fošen. Palety zároveň slouží jako rošt pro popínavé rostliny. Stavba intenzívně pracuje se zelení – ať už fasádní, střešní nebo interiérovou.

Projekt jsme koncipovali tak, aby v kterémkoliv okamžiku mohlo dojít k odstranění okolních navazujících objektů. Nové budovy jsou na rastru ŽB vrtaných pilot s monolitickými kalichy s doplněním obvodovými pasy a deskou pod výtahem. Konstrukční nosný systém je formou ocelového skeletu. Zděné vnitřní dělící konstrukce mají tenkovrstvou omítku, některé příčky jsme ponechali v pohledové kvalitě.

Střechy jsou jednoplášťové s tepelnou izolací formou EPS, dle potřeby doplněné velkoplošnými světlíky.
Fasádní výplně jsou na bázi hliníkových profilů s výplní tepelně izolačními skly, doplněnými stínícími roletami ve skrytých kastlících.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: David Kotek
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Dodavatel: jednotlivé subdodávky
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Investor: FORTEMIX
Plány:
Další soubory:
Články: