NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II.zadání

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II.zadání
Ulice: Pozorka u Kladrub 1
Město: Kladruby
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Cílem památkové obnovy areálu je rehabilitace významu památky a ochrana jeho památkových hodnot. Předmětem byla obnova stávajících objektů respektive jejich částí formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav.

V Novém konventu a Starém konventu došlo k plné, respektive částečné obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského dvora Starého konventu, který byl upraven jako expozice kombinace typického vzezření rajského dvora s kašnou a klášterní zahrady.

Celý areál kláštera je zařazen jako národní kulturní památka: klášter benediktýnů Kladruby s kostelem Nanebevzetí P. Marie, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 21710/41775..

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Richard Cibik
Projektant: FACIS a r c h i t e k t i
Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.
Přihlašovatel: OHLA ŽS, a.s.
Investor: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Plzni
Plány:
Další soubory:
Články: