Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Zájmové území se nachází na  v k.ú. Moravská Ostrava,  v sousedství areálu Černá louka. Prostor je dále vymezen řekou Ostravicí, komunikací Na Karolině s mostem přes řeku a tramvajovou tratí, vedoucí z centra města na Hranečník. Budova sousedí s historickým centrem Ostravy a také obchodním centrem Nová Karolina.

Řešená stavba se nachází v centru města Ostravy. Díky této poloze jsou veškeré potřebné sítě technické infrastruktury v blízkosti stavby. Připojení na dopravní infrastrukturu je ze směru od divadla Antonína Dvořáka.

Obě budovy mají založení navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Budova zázemí sportu je 4 podlažní budova má částečně nosnou konstrukci monolitickou s výplňovým zdivem a částečně ocelovou která vynáší zejména 4NP budovy a běžecký ovál. fasáda je tvořena proskleným AL fasádním systémem doplněným o keramickou provětrávanou fasádu. Budova fakulty umění je 4 podlažní budova má částečně nosnou konstrukci monolitickou s výplňovým akustickým zdivem. Fasáda je částečně monolitická z pohledového betonu s velkoplošným prosklením a částečně z kontaktního zateplovacího systému ozvláštněna návrhem předsazené trubkové fasády s vertikální orientací z eloxovaného hliníku.

Vzhledem k historickému využití území jako výsypka uhlí byl prostor stavby tvořen navážkami z hlušiny s vysokým podílem zbytkového uhlí. V průběhu realizace byla zjištěna skutečnost o kontaminaci tohoto území, kdy veškerý výkopek musel být likvidován na specializovaném uložišti.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Roman Kuba, Kamil Mrva, Pavel Hynčica, Ondřej Fabián, Petr Podgorný, Michal Kuba, Tomáš Rychlý
Projektant: ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, Kamil Mrva Architects, KANIA
Dodavatel: Sdružení pro Kampus / IMOS Brno, IPS Třinec
Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
Plány:
Další soubory:
Články: