Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v železniční stanici Roudnice nad Labem

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v železniční stanici Roudnice nad Labem
Ulice: Poděbradova 321
Město: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

V rámci sdružení s názvem CHT + MONZAS Nástupiště Roudnice byla v letošním roce úspěšně dokončena rekonstrukci stávajících nástupišť a podchodu v železniční stanici Roudnice nad Labem. Stavbaři vybudovali tři výtahy včetně nových výtahových šachet, které umožňují bezbariérový přístup do vestibulu výpravní budovy a na rekonstruovaná nástupiště. Nástupiště č. 2 a 3 mají nová zastřešení. Všechna nástupiště mají výšku nástupní hrany 550 mm nad temena kolejnic. Stavbaři provedli úpravy železničního svršku, spodku, trakčního vedení a instalovali nové zabezpečovací zařízení a informační a orientační systém. Přípravná i realizační fáze stavby probíhala v režimu BIM. Pro kontrolu polohy bodů zaměření byl vytvořen prostorový model hlavních fází výstavby s použitím dronu (mračna bodů). Z toho vycházela tvorba dokumentace skutečného provedení stavby. Hlavním cílem byla koordinace jednotlivých profesí a odstraňování kolizí. Veškeré dokumenty byly v elektronické podobě ukládány do sdíleného úložiště.

Stavbu najdete na trati Praha–Děčín (trať sítě TEN-T, 1. tranzitní koridor). Z železniční stanice odbočuje regionální trať ve směru Straškov, která má v budoucnu sloužit jako propojení s plánovanou vysokorychlostní tratí Praha–SRN.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ano
Projektant: Sdružení SEU + SP Bezbariérové přístupy žst. Roudnice P
Dodavatel: Sdružení ChT + MONZAS Nástupiště Roudnice
Přihlašovatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: Správa železnic, státní organizace
Plány:
Situace
Koordinační situace
Další soubory:
Články: