63. LF UK v Plzni – Univerzitní medicínské centrum (UniMeC) – II.etapa

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: LF UK v Plzni – Univerzitní medicínské centrum (UniMeC) – II.etapa
Ulice: alej Svobody 1655/76
Město: Plzeň 1 - Severní Předměstí
Kraj: Plzeňský
Počet hlasů: 2176

Popis objektu:

Hlavní ideou bylo navrhnout kompaktní dům, který má veškeré části fakulty včetně menzy a děkanátu pohromadě, čímž se zruší neefektivní přejíždění studentů i pedagogů po jednotlivých ústavech rozptýlených po celé Plzni. Uvolnili jsme tak místo pro vznik parkově upravené plochy pro studenty i občany Plzně, jež toto území mohou využít k procházkám či zkrátit si cestu do nemocnice. Prostupnost dříve zanedbaným územím pro nás hrála i důležitou roli v orientaci budovy. Hlavní vstup jsme doplnili 2. jižním, který celý areál propojí po pěší ose s centrem Plzně a navazuje na zmíněnou zeleň. Křídla domu jsou zkosena, jednotlivá podlaží na jihu ustupují a sledují tak přirozený tvar stávajícího terénu, do kterého jsme chtěli co nejméně zasahovat. Celá hmota domu se tím odlehčila a přirozeně začlenila do okolí. Naopak čelní strana uzavírá akademické náměstí a je umocněna vertikálním rizalitem zdůrazňujícím významnost budovy a vstup do ní.

Barevné řešení interiéru jako součást orientačního systému je protipólem střídmé barevnosti fasády. Barvy zároveň odkazují na základní funkci budovy a známé Komenského heslo „Škola hrou“. Důležitá je pravdivost a stálost užitých materiálů - trend soudobé architektury. 

Hlavní motivem je schodiště s barevně proskleným zábradlím postupně se měnícím dle daného podlaží. Vytváří snadno zapamatovatelný prvek s přidanou uměleckou hodnotou.

Díky těmto principům jsme se snažili, aby se studenti připravující se na náročné povolání lékaře, pedagogové a další lidé v domě cítili dobře, aby je takto vytvořené prostředí inspirovalo a pomáhalo je provázet během dlouhého studia v pohodě, bez jakýchkoliv obtíží a nástrah. Naším cílem bylo vytvořit vzdělávací centrum, které by nejen svým vybavením, ale i formou a prostředím mohlo obstát v evropském i světovém měřítku.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Anna Nesvadbová, Jan Janoušek, Kateřina Mašková; VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Plány:
Další soubory:
Články: