Palác Trnitá Brno

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Palác Trnitá Brno
Ulice: Trnitá 543/16, Fuchsova 544, Fuchsova 545
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Novostavba je prvním opravdovým domovním blokem nové Jižní čtvrtě.  Proto je její ambicí založit skutečné městské prostředí v strategickém rozvojovém území brněnského centra. Klade si za cíl podpořit jeho velkoměstský charakter. Pokračuje v urbanizaci lokality započaté na počátku 20. století. Dostavuje domovní blok, jehož čelo do ulice Opuštěné bylo zbudováno v předvečer První světové války. Navazuje na oba štíty přes sto let osamoceně stojící budovy základní školy, dnes úřadů. Má multifunkční náplň, který přináší typicky městský mix využití, a hlavně vrací bydlení, a tedy stálý život zpět do centra města. Skládá se z administrativní budovy v ulici Trnitá a šesti obytných ve zbývajících dvou uličních křídlech v ulicích Fuchsově a Placzkově, které také zakládá. Všechny mají obchodní parter. Ve vnitrobloku je parkoviště kryté střešní obytnou zahradou. Svojí výškou stavby navazují na sousední objekty – bývalou školu a protější palác Trinity. Proti němu, na rohu ulice Trnitá, je umístěna nárožní věž, která spolu s věží Trinity tvaruje motiv brány do města. Význam tohoto nároží spoluformujícího piazzettu před vstupem do galerie Vaňkovka zvýrazňuje také kolonáda obchodního parteru. Městotvorně důležitým prvkem je zastavění jihozápadní části bloku nad nedávno zbudovanou elektrorozvodnou. Její nahodile umístěný objekt koncový bytový dům složitým konstrukčním řešením přemosťuje a začleňuje do uliční fronty. Vzniká tak uzavřený městský blok bez proluk a slepých štítů. Tato zdánlivě samozřejmá věc je největším úspěchem realizace projektu.  

Administrativní budova má uliční fasádu ze světlých prostorových sklocementových prefabrikátů kombinovaných s černými skly parapetních výplní (v realizaci nahrazeny superlesklým černě lakovaným bondovým plechovým panelem) na soklu obloženém výrazně strukturovaným římským travertinem, resp. černou žulou uvnitř kolonády. Výrazným motivem průčelí je plasticita, barva, vertikální traktování a svislá proporce oken. Fasády bytových domů jsou opět vertikálně členěné, avšak na místo seriální modulace kanceláří mají živý rytmus zdánlivě nepravidelně rozmístěných oken a loggií. Tato proměnlivost průčelí spolu s jejich materialitou zakládá stálou vizuální atraktivitu prostředí, když nabízí zraku dostatek motivů pro nahlížení z větších i menších vzdáleností podobně, jako fasády historického centra města. Tím vzniká atmosféra tradiční městské ulice s nabídkou zážitků, a tedy obytná kvalita městského prostředí.  Severní fasáda do ulice Fuchsovy je členěna arkýři, západní do klidné Placzkovy ulice balkóny. Bytové domy mají drobnější antropometrické, a tedy obytné měřítko. Severní fronta vč. nároží je obložena světlými keramickými pásky, parapety oken s černými rámy mají bíle stěrkovaný povrch. V západní uliční frontě má každý z domů odlišnou barvu omítané fasády. Výrazným rozlišením fasád domů je zdůrazněno složení bloku z jednotlivých domů, a tak opět podpořen městský rytmus a atmosféra ulice. Jasné adresy a obytnou kvalitu domů posiluje také pozornost věnovaná řešení domovních vstupů, z nichž každý má individuální charakter.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Projektant: Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Dodavatel: MS-INVEST a.s./STRABAG a.s.
Přihlašovatel: MS Trnitá 1 s.r.o.
Investor: MS Trnitá 1 s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: