Rezidence u Kazínské skály Černošice

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Rezidence u Kazínské skály Černošice
Ulice: Ke Hřišti 2407
Město: Černošice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Rezidenční projekt „U Kazínské Skály“ vznikl přestavbou starého skladového areálu v centru města Černošice na jihozápadním předměstí Prahy. Cílem přestavby bylo přinést do zanedbaného místa v centru malého města kvalitní architekturu a nové veřejné prostory a vytvořit nové pěší trasy skrz areál směrem k nedaleké přírodní lokalitě okolo řeky Berounky.

Projekt 29 bytů je navržen do čtyř viladomů, které se jakoby otáčejí kolem pomyslného středového bodu. Přestože je objemové i materiálové řešení těchto čtyř domů záměrně podobné, nabízí díky změně orientace domů o 90° odlišné dispozice tak, aby se co nejvíce uplatnily krásné výhledy na okolní přírodní scenérie. Centrální prostor mezi těmito čtyřmi viladomy je navržen jako poloveřejný, určený zejména pro setkávání a pobyt rezidentů.

Hmota každého domu je rozdělena do dvou, mírně posunutých částí. Větší část má pultovou střechu, menší část má střechu rovnou. Toto objemové řešení je podpořeno materiálovým návrhem fasád – kombinací cihelného obkladu a bílé probarvené omítky. Dochází tak k pocitovému zmenšení nových domů a jejich lepšímu splynutí s charakterem okolní zástavby. Vstupy do domů jsou zdůrazněny velkoformátovými černými skly a pororošty.

Na fasádách každého z domů, je osazen lankový systém pro vedení popínavé zeleně, která během pár let dotvoří přírodní vzhled celého projektu. Viladomy stojí na společných garážích, umístěných pod terénem s vjezdem z přilehlé ulice. Návrh byl vytvořen tak, že garáže jsou v podstatě neviditelné a zeleň včetně stromů, keřů a trávníků je zcela zakrývá.

Velký důraz byl kladen na řešení poloveřejného společného prostoru a okolí. Kombinace štípané žulové dlažby a velkoformátových betonových desek při vstupu vytváří dojem vstupní klaviatury.

Pečlivě jsou řešeny i společné prostory a vybavení bytů. Koupelny jsou obloženy velkoformátovou dlažbou 2x3 m v kombinaci s limestonovou jednoduchou dlažbou, designovými umyvadly a dalším vybavením.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Oldřich Hájek, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, Jakub Koníř / Šafer Hájek architekti s.r.o.
Projektant: CEDE studio s.r.o.
Dodavatel: IBS - ROKAL, s.r.o.
Přihlašovatel: IBS - ROKAL, s.r.o.
Investor: IBS - ROKAL, s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: