Rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia Ostrava

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia Ostrava
Ulice: Dr. Šmerala 2565/25
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Základní myšlenkou je zachování centrálního přehledného nádvoří s fontánou a plastikou, doplněného o tribunu, která spolu s dřevěnými pódii, navazujícími na vodní plochu, vytváří amfiteátr s multifunkčním využitím. Záměrem byla rovněž snaha o maximální optické i funkční propojení interiéru proskleného vestibulu s venkovními prostorami atria (školního dvora), a to uvolněním pohledu probírkou stávajících dřevin, rozšířením venkovní vydlážděné plochy a navržením shodného posezení pro školní bufet v interiéru i exteriéru. V zadní části dvora je umístěna tzv. venkovní třída, tvořena vydlážděnou zpevněnou plochou a pergolou s motoricky ovládanými clonícími lamelami. Venkovní třída je pak od nově navrženého parkoviště oddělena pohledovou zídkou z betonových tvárnic. Celý prostor je oživen dalšími prvky venkovního mobiliáře. Betonové designové lavičky, volně rozmístěné po celém areálu, s nově vysázenými skupinami okrasných třešní – sakur, vytvářejí příjemná zákoutí, lákající k posezení. V areálu jsou dále rozmístěny různé venkovní fitness prvky. V severní části dvora, podél oplocení je navržena nová příjezdová vydlážděná cesta s parkovištěm. Tato část areálu je od hlavní „obytné“ části oddělena již zmíněnou zdí a dále keřovými výsadbami a záhony trvalek. Na hlavní vydlážděnou plochu je umožněn příjezd vozidel údržby, příp. vozidel HZS propojením s nově navrženou komunikaci přes pás ze zatravňovacích tvárnic.

Cílem je zatraktivnit dvorní část budovy Matičního Gymnázia Ostrava (dále jen MGO) uvnitř vnitrobloku, který je tvořen budovami škol (ZŽ Matiční a MGO) a městskými domy. Záměr je navržen tak, aby vyzdvihl a zachoval původní hodnoty v území a zároveň vhodně doplnil o prvky rekreačního a provozního charakteru pro potřeby MGO.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Moravskoslezský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: