Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol
Ulice: V Úvalu 84
Město: Praha 5 - MOTOL
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Objekt využívaný jako ubytovací zařízení krátkodobého ubytování pro pacienty a jejich doprovod ve FN Motol.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt o celkové ubytovací kapacitě 80 lidí + správce. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, z toho 3.NP je tvořenou pouze schodišťovým prostorem. Objekt je převážně zděný s částečně železobetonovými stěnami. Stropy jsou železobetonové monolitické. Založení je na základových pasech a třech patkách. Fasáda je ze strukturované omítky s částečným dřevěným obkladem. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70F. Okna a vnější dveře jsou z hliníkových profilů se zasklením izolačním trojsklem.

V 1.PP se nachází společenské prostory, do kterých patří kuchyňka s jídelnou, herní koutek, obývací prostor. Z těchto prostor je přímý přístup na zahradu. Dále je zde zázemí objektu, které zahrnuje část veřejnou a neveřejnou. Do veřejné části patří prádelna hostů, ve které bude probíhat praní osobního prádla ubytovaných a sociální zázemí. Do neveřejné jsou zahrnuty sklady, prádelna pro zaměstnance, úklidová místnost, místnost pro odpadky, místnost pro zahradní nábytek, a technické místnosti.

V 1.NP se nachází vstup do objektu. Na vstup navazuje zádveří a přijímací / denní místnost. V tomto podlaží se nachází celkem 5 čtyřlůžkových pokojů a jeden dvoulůžkový, z toho dva jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je zde pokoj správce, kanceláře s kuchyňkou a šatnou, WC, sklad, sklad odpadu a prostor pro uskladnění kol a kočárků a úklidová místnost. V chodbě je umístěna společná kuchyňská linka. Do objektu jsou v tomto podlaží celkem tři vstupy, hlavní vchod, vstup do prostoru pro kola a kočárky a vstup do skladu. Ve 2.NP se nachází 15 pokojů z toho 14 čtyřlůžkových a jeden dvoulůžkový, společenská místnost a úklidová komora. Každý pokoj má svou vlastní koupelnu. 3.NP je pouze schodišťový prostor s výtahem, který umožňuje přístup na střešní terasu.

Střecha je plochá s vegetační úpravou. Hydroizolace střechy je foliová. Střecha je zateplena EPS tl. 220 mm. V prostoru tepelných čerpadel je položena betonová dlažba do štěrkového lože. K tepelným čerpadlům byl z této dlažby vytvořen chodníček. Na části střechy je pochozí terasa z dřevěných palubek a dřevěného roštu, terasa je ohraničená truhlíkem.

Objekt je vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly. Ohřev teplé vody je také pomocí tepelného čerpadla. Větrání je přirozeně okny, v místnostech bez oken nuceně VZT. Odtahové potrubí VZT a od digestoří je vyvedeno nad střechu. Dále je objekt napojen na areálový rozvod pitné vody, areálovou kanalizaci a areálový rozvod elektrické energie a slaboproudých vedení. Objekt je napojen na centrální dispečink nemocnice optickými kabely.

Objekt je vybaven systémem CCTV a ACS s možností volby úrovně přístupu pro jednotlivé osoby.

Pro potřeby bilance dopravy v klidu je vytvořeno 16 parkovacích stání. Parkovací stání jsou navržena kolmá s rozměry 2,5 x 5 m: Krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. Z celkového počtu 16 PS jsou dvě stání navržena pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu. Tato stání jsou navržena jako sdružená s rozměry 5,8 x 5 m. Přístup z těchto svou stání je zajištěn bezbariérově – snížením nášlapu.

Šířka chodníku podél parkovacích stání je 2,25 m. Na nově navržený chodník je napojen zmíněný objekt.

Do objektu byl doveden potřebný počet optických kabelů pro vzájemnou komunikaci mezi objektem Domu Ronalda McDonalda a nemocnicí Motol. Propojenými systémy jsou systémy EPS, ER, IP telefon s nouzovým voláním nemocniční záchranky a systém přivolání nemocniční ostrahy.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: TORA-T a.s.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Fakultní nemocnice v Motole, s.p.o.
Plány:
Další soubory:
Články: