Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Ulice:
Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Předmětem stavby je část Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni. Okruh je navržen jako dvoupruhová silnice průměrné šířky 7m navazující v km 2, 450 na stavbu Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni a je ukončen v km 5,9 šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnicí I/20 do Karlových Varů. Součástí stavby jsou: estakáda přes inundační území řeky Mže o celkové délce 1,20km;  3 křižovatky, 3 biokoridory, 4 mosty, přidružené komunikace zajišťující připojení obce Radčice a sídliště Vinice na MO. V rámci stavby došlo také k přeložkám inženýrských sítí: přeložky vodovodů, plynovodů, vrchních a kabelových vedení sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Ve stavbě jsou dále zahrnuty objekty protihlukových stěn, meliorací, ozelenění, rekultivací, úpravy komunikací používaných stavbou, oplocení a demolice objektů.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická / Pragoprojekt; Valbek
Dodavatel: Společnost Křimická – Karlovarská / BERGER BOHEMIA; Metrostav
Přihlašovatel: Společnost Křimická – Karlovarská / BERGER BOHEMIA; Metrostav
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Statutární město Plzeň
Plány:
Další soubory:
Články: