40. Administrativní budova Kloboucká lesní s.r.o.

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Administrativní budova Kloboucká lesní s.r.o.
Ulice: Vlárská 321
Město: Brumov-Bylnice
Kraj: Zlínský
Počet hlasů: 2707

Popis objektu:

V urbanismu areálu je pro sídlo zvoleno nejlepší místo. Severní fasáda objektu je otočena k obci a přijíždějícím návštěvníkům. Stavba svou hmotou zakrývá průmyslové stavby areálu a její pozadí v druhém plánu tvoří krásná scenérie Pláňavského hřebene.

Pozemek se nachází v jižní části obce Brumov-Bylnice, v areálu firmy Kloboucká lesní a.s. Nový objekt správní budovy firmy Kloboucká lesní je navržen tak, aby maximálně využil dispozic pozemku, zapojil se do celkového urbanismu dřevozpracovatelského podniku a vytvořil adekvátní vstupní místo do areálu firmy. Umístění nového objektu dodržuje obdélníkový zastavovací rastr areálu. Stavba obdélníkového tvaru je umístěna na střed stavební parcely a je ve shodě se stávajícím územním plánem obce. V blízkosti stavby jsou navrženy venkovní pobytové plochy, které navazují nadzemní kolektory dešťové vody. Tvoří tak společně odpočinkovou zónu pro zaměstnance firmy a zajišťují správné zacházení s přebytečnou dešťovou vodou, která se navrací do zavlažovacích systémů.

 

Stavba je navržena tak aby udávala směr stavění budoucnosti. Ekologie, jednoduchost a střídmost v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi to vše vsazeno do prostředí přírodních prvků, zeleně a vody. Konstrukce je výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě na lince Kloboucké Lesní. Je to nejprostší a nejstarší stavební materiál - dřevo. Způsob zpracování dřeva je však ryze současný, použity jsou profily BSH, což je vlajková loď produktů společnosti. Z tohoto materiálu je složena rámová konstrukce tradičního tvaru, která se mnohokrát zopakuje a vytvoří dlouhou elegantní hmotu celé stavby. Odvětví, ve kterém firma působí, prochází dramatickou změnou vlivem posunu přírodních podmínek. Sídlo firmy tedy musí být pružně upravitelný prostor umožňující vývoj a změnu. Dům je navržen jako schránka tvořená konstrukcí, prostory uvnitř jsou přestavitelné a jsou zde vytvořeny rezervy pro nečekaný rozvoj. Stavba je navržena s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 56 x 18 metrů. Nad hmotou je konstrukce ve tvaru sedlové střechy, jejíž přesah je navržen tak, aby dešťové vody stékaly do vodních ploch umístěných podél obou delších stran domu. Dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Za poměrně tradicionalistickým tvarem objektu se sedlovou střechou se skrývá mnoho současných technologických řešení, která odpovídají dnešní moderní době. Velký důraz byl při návrhu také kladen na pracovní pohodu zaměstnanců, která je zajištěna kvalitním pracovním prostředím v interiéru a variací krytých venkovních pobytových teras, které pronikají celým domem.

V exteriérech i interiérech jsou hojně zastoupeny přírodní materiály – dřevo, sklo, beton a ocel, které tvoří základní materiálovou osu a spolupomáhají vytvářet kvalitní pracovní prostředí i atraktivní architektonický vzhled. Z betonové pochozí plochy v přízemí se zvedá konstrukce z lepených BSH nosníků, jejichž otvory jsou dle potřeby vyplněny různými typy dřevěných, či skleněných panelů. Na vnitřní prostředí navazují v jednotlivých patrech dřevěné venkovní terasy s  velkým množstvím kultivované zeleně. Střecha na objektu je sedlová. Jižní část střešních ploch bude osazena solárními panely, které jsou v místech potřebného osvětlení interiéru doplněny skleněnými tabulemi. Severní strana je prosklena v celé ploše. Okolí stavby doplňují kvalitní parkové úpravy zeleně a doplňkových relaxačních ploch.

 

Dispozičně je dům rozdělen do čtyř pater. Vstup do správní budovy je zajištěn v 1.n.p. z jižní strany. V přízemí se nachází vstupní hala s několika kancelářemi a oddělený prostor určený pro nárazové potřeby firmy, či budoucí rozšíření kanceláří.

Veškeré technologie technického zařízení budovy jsou umístěny v suterénu., odkud se páteřními rozvody vedou po komunikačním jádru. Tímto způsobem jsou rozvedeny všechny důležité zdroje až ke svému cíli.

2.n.p. je dispozičně rozděleno do dvou křídel, které dělí střední horizontální komunikace, která prostupuje všemi podlažími. Na východní straně jsou kanceláře administrativy, na západní vedení firmy. Z interiéru je možné vystoupit na terasy, které obepínají celé patro.

3.n.p. slouží jako pochůzí plochá střecha. Na střeše budou instalovány květináče s výsadbou nízkých stromků vlastní produkce, doplněné o keře a případné okrasné traviny. Část střechy bude vysazena travní rohoží. Na ploše střechy jsou umístěny lehké skladovací prostory, umožnují uskladnění zahradního nářadí a pomůcek pro závlahu.

Každé podlaží má svoje vlastní sociální zázemí a kuchyňku, pro naplnění základních potřeb lidí, kteří v budově pracují.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jan Mach, Jan Vondrák, Filip Cerha / Mjölk s.r.o.
Projektant: Ing. Pavel Srba; Lostade CZ
Dodavatel: Kloboucká lesní s.r.o.
Přihlašovatel: Kloboucká lesní s.r.o.
Investor: Kloboucká lesní s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: