Vodojem s vyhlídkou u obce Markvartice

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Vodojem s vyhlídkou u obce Markvartice
Ulice:
Město:
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Jedná se o novostavbu zemního vodojemu s vyhlídkou, který je vystavěn na pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Příchvoj, při silnici III/28010 Sedliště-Sobotka, poblíž vrcholu kopce Čakan.

Zemní vodojem je překryt zemním valem s plynulým přechodem do ztracena. Zemní val bude tvořit umělé návrší ve tvaru polní brázdy s osetím luční směsi dle architektonického návrhu.

Součástí vodojemu je krytá vyhlídka imitující jeskyni s posezením (železobetonová lavice) a terasou, která bude situována ve vrcholu zemního valu v severovýchodní části tak, aby bylo dosaženo optimálního rozhledu na významné krajinné prvky v okolí.

Průchod k vyhlídce tvoří umělá soutěska šířky 1500mm, která vede zemním valem a je vymezena dvěma opěrnými stěnami. Vstup do zemního vodojemu je zajištěn dveřmi ze soutěsky.

Celá stavba bude zhotovena z vodostavebného monolitického železobetonu, a to včetně opěrných stěn zemního valu.

Při jihovýchodním okraji zemního valu bude situován žárově pozinkovaný stožár pro osazení solárních panelů, který bude zajišťovat elektrickou energii pro vodojem.

 

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Zdenek Balík
Projektant: IKKO HK s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: v.o.s. Jičín a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: