FN Ostrava - přístavba budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: FN Ostrava - přístavba budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN
Ulice:
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

FN Ostrava - přístavba budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN Pavilon psychiatrie ve FN Ostrava o čtyřech podlažích je umístěn do proluky mezi stávajícími pavilony. Budova má půdorysný tvar nepravidelného písmene V, s prosklenou fasádou vnitřního atria. Díky tomu jsou interiéry prosvětlené, přímo větratelné, a to včetně chodeb, kde dlouhodobí pacienti tráví většinu dne. Atrium na střeše přízemí umožňuje venkovní pobyt i těm pacientům, kteří musí být pod dohledem. Konstrukční řešení bylo navrženo jako železetonový nosný skelet založený na pilotách, s vnitřním výplňovým zdivem z keramických tvárnic. Přízemí je určeno převážně pro dětské pacienty, budou zde dětské psychiatrické ambulance a dětský denní stacionář. Umožní léčbu pacientů od šesti do 12 let bez nutnosti hospitalizace, tudíž bez nutnosti vytrhávat je z rodinného prostředí. V blízkosti budovi je i dětské hřiště. Zbývající část přízemí je určena pro ergoterapeutické dílny, tělocvičnu a pracovnu fyzioterapeuta. Nad přízemím jsou po obvodu atria další tři patra lůžkových oddělení: pro pacienty s neklidem, pro pacienty se zhoršenou schopností fungování, tedy především gerontopsychiatrickou populaci. Třetí oddělení je zaměřeno na léčbu neurotických osobnostních poruch a závislostí. Použité materiály v architektonickém návrhu předpokládají, že budou působit na pacienty pozitivně tak, aby byla přijatelná pro široké spektrum vkusu a pocitů, což je u objektů pro léčbu psychických onemocnění podstatné. Fasády pavilonu jsou převážně bílé, provětrávané, s izolací z minerální vlny, okna s hliníkovými rámy. Celé řešení doplňují dílčí obklady cihelnými pásky a sklovláknobetonovými grafickými panely. Na terasách a balkonech pilíře z lícového zdiva opatřeny skleněnými deskami s grafickým potiskem ve shodném designu.

Typologický druh stavby: Stavby pro zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, léčebné lázeňské budovy)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Dita Nováková
Projektant: ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Investor: Fakultní nemocnice Ostrava
Plány:
Další soubory:
Články: