23. Most Kaliště - nadjezd přes D1 v km 24,6

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Most Kaliště - nadjezd přes D1 v km 24,6
Ulice:
Město: Kaliště
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 227

Popis objektu:

Nový nadjezd na dálnici D1 se od ostatních nadjezdů, budovaných v rámci modernizace D1, odlišuje svým konstrukčním řešením. Jedná se o integrální jednopolovou spřaženou ocelobetonovou konstrukci s rozpětím 59 m. Nosná konstrukce se skládá z dvojice příhradových ocelových nosníků ze svařovaných průřezů s proměnnou výškou 4,5-1,8 m. Výška je definována geometrií dolního pasu tvořenou obloukem. V příčném směru jsou nosníky ukloněny pod úhlem 25° směrem k ose mostu. Dolní pasy se stýkají v masivních železobetonových opěrách, do kterých je nosná konstrukce vetknuta. Mimo konstrukčního řešení mostu byl netypický také postup montáže ocelové konstrukce. Ta byla po smontování do celku o hmotnosti 165 tun a délce 77 m transportována 10 km po uzavřené D1.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Martin Pekár, Jiří Jachan, Ondřej Šabata, Martin Sedmík
Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Plány:
Další soubory:
Články: