Cyklopropojení centra s DOV, lávka pro pěší a cyklisty, Dolní Vítkovice

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Cyklopropojení centra s DOV, lávka pro pěší a cyklisty, Dolní Vítkovice
Ulice:
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Cyklopropojení centra s DOV, lávka pro pěší a cyklisty

Nová lávka pro pěší a cyklisty propojující Slezskou Ostravu s národní kulturní památkou v Dolní oblasti Vítkovic přemosťuje vlečkové kolejiště a řeku Ostravici (Foto 1). Obě nestejně dlouhá pole lávky 84,3 a 68,3 m jsou zavěšena na společném středním vetknutém příhradovém pylonu. S lávkou vznikla cyklostezka délky 550m a šířky 4 m, která je pokračováním stávající cyklostezky vedené po pravém břehu řeky.

Zajímavosti stavby

  • Dvě pole lávky jsou zavěšena na vysokém tuhém pylonu, který sestává ze 4 nárožníků. Příhradový vetknutý pylon o výšce 28 m v bočním pohledu ve tvaru písmene A je mírně skloněn k delšímu poli nad řekou (Foto 8). Na obou stranách jsou sloupy pylonu v příčném směru vykloněny vně o cca 10o. Z čelního pohledu je pylon vyztužen až ve vyšší polovině průhledným rombickým ztužidlem. Při pohybu po lávce jsou tak nerušené výhledy na vysokou pec, na kterou architekt lávku nasměroval (Foto 2,3).

  • Závěsy lávek jsou tvořeny jednopramennými lany � 36 mm uzavřené konstrukce z pozinkovaných drátů s vnitřní protikorozní výplní, která jsou zakončena rektifikovatelnou sestavou vysokopevnostních tyčí, což umožnilo rychlé a přesné předepnutí konstrukce (Foto 11) do požadovaného tvaru a zároveň estetický detail zakončení závěsu (Foto 10). Na pylonu mají lana standardní koncovky (Foto 9). Kratší pole lávky je zavěšeno na dvou dvojicích závěsů, delší na třech dvojicích.

  • Zajímavá je niveleta (tvar) konstrukce. Pole nad vlečkou je z důvodu průjezdného profilu pro vlak nadvýšené v oblouku (Foto 5) a pro pole nad řekou zvolil architekt tvar oblouku opačného (Foto 6). Výsledkem je tak originální křivka, která zaujme jak při pohledu zvenčí, tak i při pohybu po lávce (Foto 4).

  • Samotná lávka je tvořena bočními příhradovými nosníky a spodní ocelovou ortotropní mostovkou (Foto 7) s protiskluzovým povlakem. Horní trubkový pas lávky chrání cyklisty při nárazu před zraněním a pádem do řeky, madlo a lišta pro nevidomé pomáhá při pohybu starším a tělesně postiženým osobám a nerezová síť umožňuje výhledy z lávky i malým dětem.

  • Pro montáž byl použit největší jeřáb v ČR o nosnosti 750t. Pro ustavení jeřábu bylo nutno provést rozšíření protipovodňového valu a zřízení plošiny pro ustavení jeřábu o velikosti 20x20m. Obě pole lávky byla namontována celku na 3 opěry a 3 montážní podpory. Plošina byla zabezpečena raženými štětovnicemi do hloubky 8 m. Závěsy byly namontovány a předepnuty podle připraveného postupu s použitím tenzometrického měřen (Foto 11). Na závěr bylo provedeno měření frekvenční

  • Cena vlastní lávky včetně spodní stavby a předpolí je velice příznivá, zejména v porovnání s některými lávkami obdobného významu postavenými v současné době je cena na m2 lávky o desítky procent nižší.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Josef Pleskot / AP atelier
Projektant: AP atelier; EXCON; Mott MacDonald CZ
Dodavatel: Společnost FIRESTA+EXCON-Cyklopropojení DOV
Spoluautor: Vladimír Janata / EXCON, a.s
Přihlašovatel: EXCON, a. s.
Investor: Statutární město Ostrava
Plány:
Další soubory:
Články: