Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava
Ulice: Porážková 3395/26
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Projekt vznikl jako výsledek soutěže na přeměnu zchátralých starých jatek v Ostravě na Galerii současného umění PLATO.

Stěny jatek byly zchátralé a probourané obrovskými otvory. Cihlové zdivo zčernalé sazemi svědčilo o průmyslové historii města. Architekti vzali tyto nedostatky za své a přidali další vrstvu do historie budovy, která je památkově chráněna.

Architekti zachovali charakter zašpiněných cihel a oken a vyplnili otvory ve zdech soudobým materiálem při zachování ornamentů starých cihlových zdí.

Princip obnovy všech neexistujících prvků budovy z mikrobetonu byl využit i při přestavbě zřícené části jatek.

Hlavní idea projektu je založena na zachování funkčnosti otvorů jako přímé spojení budovy s městem.

Odtud plyne myšlenka, že nové výplně otvorů by se mohly otáčet a otevírat tak výstavní místnosti přímo ven. To poskytlo umělcům a kurátorům zcela nové výstavní možnosti a umožňuje umění doslova „vyjít“ do prostoru kolem budovy. Mobilita stěn přinesla možnost, že kultura ve svém nejširším smyslu může nabýt demokratičtějšího charakteru a zároveň být přístupná novému publiku.
 
Venkovní výstavní plocha v podobě tvrzených vodopropustných podlah je obklopena zelení. Většinu náměstí tvoří tráva, květinové louky a stromy, spolu s malým rybníčkem a podzemními retenčními nádržemi dešťové vody, využívanou pro zálivku. Rozmístění zeleně na venkovní ploše odráží historické umístění ostatních budov jatek, které se již nedochovaly.
Uvnitř vlastní galerie je na vodní stěně nově pěstovaná zelenina, což dotváří přeměnu tohoto místa.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Robert Konieczny, Michał Lisiński, Dorota Żurek
Projektant: KWK Promes; MS-projekce s.r.o.
Dodavatel: ZLÍNSTAV a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Ostrava
Investor: Statutární město Ostrava
Plány:
Další soubory:
Články: