15. Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E, Jihlava

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E, Jihlava
Ulice: Ke Skalce 47
Město: Jihlava
Kraj: Vysočina
Počet hlasů: 33

Popis objektu:

Nová budova E Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě byla zbudována na prostranství po zdemolovaných kasárnách v sousedství sídla Kraje Vysočina v Žižkově ulici, které slouží svému účelu již 20 let. Nová budova umožnila do blízkosti centra Krajského úřadu přestěhovat úředníky doposud pracující v několika historických domech na různých místech centra Jihlavy a její výstavba díky tomu usnadnila a zefektivnila jejich spolupráci a současně nabídla modernější pracovní prostředí.

Součástí stavby je rovněž podzemní i vnější nekryté parkoviště pro zaměstnance úřadu.

Budovu dva souběžné identické monobloky se společnou prostorově ustoupenou jednopodlažní podnoží. Tímto řešením bylo docíleno rozdělení hmoty objektu na dvě menší části, které svými proporcemi a měřítkem ideálně navazující na sousední stavby.

Budova je realizována jako monolitický železobetonový skelet s vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Založení objektu bylo díky vhodné geologii realizováno jako plošné provedené na základové desce. Strop středové části s nadstandardním rozponem 12 m byl řešen pomocí předepjatých panelů.

Hlavní vstup do budovy je situován ve střední části vstupního traktu, ve kterém je umístěna dvoupodlažní vstupní hala s recepcí. Z tohoto prostoru je na protilehlých stranách přístup do obou kancelářských budov, jejichž dispoziční řešení je z větší míry totožné. Tyto budovy jsou navrženy jako trojtakty se dvěma vloženými chodbami. Trakty po obvodu jsou využity jako kanceláře, vnitřní střední trakt je využit pro umístění technického a sociálního zázemí. V tomto vnitřním traktu jsou také umístěny hlavní vertikální komunikace – prosklené výtahy a centrální schodiště. Budova je v celém rozsahu podsklepena. Pod východní částí je na úrovni suterénu umístěno technické a personální zázemí objektu a skladovací prostory, zbývající část suterénu je řešena jako podzemní hromadná garáž včetně dobíjení elektromobilů, část podlaží je vyčleněna pro ukládání jízdních kol.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Holub, ARTPROJEKT JIHLAVA
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS
Přihlašovatel: Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS
Investor: Kraj Vysočina
Plány:
Další soubory:
Články: