Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
Ulice: Ostrov u Macochy 490
Město: Ostrov u Macochy
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Tvar budovy je inspirován archetypem domku z dětské kresby skládající se ze 4 částí. Vysunutím každého druhého segmentu vzniká prostupující kompozice, vtahující přírodu a denní světlo dovnitř budovy. Dvoupodlažní budova bílé barvy odkazující na barvu vápence je tvořena čtveřicí protáhlých traktů se štíty orientovanými kolmo na obslužnou komunikaci. Osazení v terénu vychází z jeho morfologie, část objektu je zapuštěná pod terén. Svažitost parcely tak činí objekt přístupný přímo z terénu, a to v obou podlažích.

V budově se nachází část zdravotnická s ambulancemi, vyšetřovnou a zázemím pro lékaře a sestry a izolační pokoje, rehabilitační část s tělocvičnou, bazénem se slanou vodou, saunou, inhalací, spirometrií a místností s podhájským aerosolem, školní část se 4 třídami, gastroprovoz s kuchyní, dvěma jídelnami a kompletním zázemím, ubytovací část a třílůžkovými pokoji, hernami a technické zázemí budovy. V objektu je také služební byt velikosti 2+kk. Areál léčebny dále obsahuje 2 multifunkční hřiště, herní prvky pro mladší děti (pískoviště, skluzavka, lanáček a další) i pro starší děti (wokoutové prvky a další), arboretum s typickými rostlinami Moravského krasu a v návaznosti na budovu atria s vybavením pro aktivní trávení volného času

Stavba bude sloužit jako odborný léčebný ústav pro dětské pacienty s chronickými chorobami horních a dolních cest dýchacích, astma a léčení poúrazových stavů dýchacích cest metodou speleoterapie. Speleoterapie je unikátní léčebná metoda využívající prostředí krasové jeskyně (antiseptické, antibakteriální s vysokým obsahem minerálů), v tomto případě jeskyně Císařské, která není veřejnosti přístupná. Dětští pacienti tráví v jeskyni 3,5 hodin denně částečně aktivně, částečně relaxací na lůžku.

Pro realizaci byla ze strany Jihomoravského kraje poprvé komplexně využita metoda Design&Build. Vybraný dodavatel byl odpovědný za kompletní projektovou přípravu již od fáze architektonické studie, za výstavbu a v prvních třech letech provozu léčebny bude provádět i energetický management s cílem dosáhnout v nabídce slíbených energetických parametrů budovy. Jedná se také o první projekt, u kterého Jihomoravský kraj využil smluvní podmínky FIDIC a informační modelování budov – BIM – v projekční, realizační i provozní fázi. Velký důraz je zároveň kladen na kvalitu a udržitelnost řešení a jeho architektonickou hodnotu. I proto byl dodavatel vybrán v inovativní kombinaci jednacího řízení s uveřejněním s prvky architektonické soutěže, ve kterém byla stanovena pevná cena a odbornou a nezávislou porotou byly nabídky ve formě architektonické studie hodnoceny čistě podle kvalitativních kritérií (mezi nimi např. právě architektonická hodnota návrhu a energetické parametry budovy) s cílem v maximální možné míře využít zkušenosti a know-how dodavatele a zároveň motivovat dodavatele vzít projekt za svůj i převzít odpovědnost za výsledek. Zadávací řízení probíhalo v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a ze strany komory byla potvrzena jeho regulérnost.

Projekt získal:

Čestné uznání v soutěži Procura+ 2021 oceňující inovativní a udržitelné přístupy k veřejným zakázkám na evropské úrovni. Odborná porota složená z expertů z organizací ICLEI, OECD a Evropské komise ocenila zejména unikátní způsob zadávání veřejné zakázky, který dodavatelům nabídl dostatek prostoru k tomu, aby mohli nabídnout inovativní a udržitelné řešení. Mezi přednostmi projektu byl zmíněn důraz na vytvoření příjemného prostředí léčebny, cirkularitu a energetickou efektivitu projektu a férové podmínky v dodavatelském řetězci.

Typologický druh stavby: Stavby pro zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, léčebné lázeňské budovy)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ano
Autor: Adam Rujbr, Kateřina Gayerová, Michaela Bastlová, Aleš Chlád, Adam Rujbr Architects
Projektant: Společnost Dětská léčebna Ostrov / VCES, ENESA, Adam Rujbr Architects
Dodavatel: Společnost Dětská léčebna Ostrov / VCES, ENESA, Adam Rujbr Architects
Přihlašovatel: Jihomoravský kraj
Investor: Jihomoravský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: