Nový závod REMOSKA Kopřivnice

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Nový závod REMOSKA Kopřivnice
Ulice: Průmyslový park 306
Město: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Novostavba výrobního areálu firmy REMOSKA. jehož nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, jehož sloupy jsou založeny do kalichů uložených na velkoprůměrových pilotách (průměr 600 a 750 mm). Architektonické řešení budovy odpovídá charakteru a výrobnímu programu firmy. Vzhled stavby je výrazný, v jednoduchých tmavě šedých barvách na opláštění skladové haly a kovovém, odvětraném opláštění administrativy. Mimo okna, výkladce a dveře na fasádě, které jsou jednotně provedeny z hliníkové konstrukce v barevném provedení antracit a zasklené tepelně izolačními 3-skly s vnějším pokoveným sklem s odrazem tepelného a slunečního záření, je fasáda objektu provedena z lehkého, tepelně izolačního skládaného pláště z trapézových plechů grafitové barvy.

Nosná konstrukce:

Jedná se o železobetonovou konstrukci haly s administrativní vestavbou. Půdorys objektu je obdélníkový 78,45 m, a menší částí 17,75×60,40 m. Střecha objektu je v několika výškových úrovních. Výrobní část objektu je s hřebenem ve výšce cca 7,9 m, administrativní část objektu je s hřebenem ve výšce cca 11. Hodnoty jsou uvedeny k horní hraně skeletu.

Svislé konstrukce:

Svislá nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými železobetonovými sloupy. Sloupy jsou osazeny do železobetonových kalichů monolitických pilot. V okolí schodišťových šachet jsou použity prefabrikované stěny.

Obvodový plášť:

Obvodový plášť výrobní a administrativní haly je zhotoven zčásti ze sendvičových panelů a zčásti ze skládané fasády typu „ROCKPROFIL“ tl. 200 mm. Kazetový systém ROCKPROFIL představuje systém opláštění a tepelné, protipožární a akustické izolace obvodových vnějších stěn. Skládá se ze stěnových nosných kazetových profilů, jednoúčelových jednovrstvých izolačních desek tl. 200 mm z kamenné vlny s organickým pojivem a hydrofobizací Airrock ND pro ROCKPROFIL a speciálních odstupových šroubů.

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z Fe-Zn plechu tl. 0,75mm, který bude ve stejném barevném odstínu jako výše uvedený panel. Zbylá, tj. severozápadní a jihozápadní fasáda výrobní a administrativní haly zhotovená z ocelových kompletizovaných sendvičových panelů z galvanizovaných a nátěrem opatřených vnějších ocelových vrstev s tepelněizolačním jádrem tloušťky 200 mm z minerální vlny.

Střecha:

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří železobetonová konstrukce, ke které je přikotven ocelový pozinkovaný trapézový plech TR 150/290/

Střešní skladba je typu COMBIROOF. Na trapézový plech je instalována střešní skladba skládající se z parozábrany, tepelné izolace z minerální vlny tloušťky 2x30 mm, navzájem překryté s posuvem, desky z EPS 100 – 2x90mm, které jsou vzájemně překryté s posuvem, separační sklotextilie 120g pro Broof T3 a vrchní mechanicky kotvené hydroizolační PVC fólie tl. 1,8 mm s horkovzdušně svařeným přesahem. Střecha je rozdělena na požární úseky.

V nižší části haly je na střeše umístěno 6ks pásových obloukových světlíků s dvojitým zasklením.

Podlahy:

V převážné části objektu je provedena průmyslová drátkobetonová podlaha v tl. 200 mm.

Podlaha je strojně hlazená. V ostatních částech projektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy. V 1NP je jako nášlapná vrstva použita čistě keramická dlažba s požadovanými protiskluznými vlastnostmi stanovaných účelem místnosti. Ve 2NP je nášlapná vrstva tvořena převážně vinylovou krytinou doplněnou o keramickou dlažbu v sociálním zázemí a koberec v zasedacích místnostech a kancelářích majitelů.

Příčky a stěny:

Příčky jsou navrženy sádrokartonové, a to jak příčky protipožární, tak příčky nepožární.

Zpevněné plochy komunikací a manipulačních plochy:

Objekt řeší příjezdovou komunikaci do areálu Remoska. Navrhovaná komunikace je na místní komunikaci napojena formou sjezdu. Komunikace je navržena z asfaltového povrchu v šířce 2 x 3,5 m, parkovací stání dlážděná ze zámkové dlažby. Parkovací stání jsou realizována v šířce minimálně 2,5 m (běžné stání) a 2,75 m (krajní stání). Stání pro osoby se ZTP jsou v šířce 3,5 m. Délka stání je jednotná a to 5 m.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: KOHL architekti
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: APROREAL s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: