95. Kulturní dům Milovice

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023 , Stavba roku 2023
Zkráceně: Kulturní dům Milovice
Ulice: nám. 30. června 507
Město: Milovice - Mladá
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 82

Popis objektu:

Objekt kulturního domu byl postaven v 70. letech minulého století sovětskou okupační armádou. Původně objekt sloužil jako centrum kultury pro vojenské jednotky. Dodnes jsou v budově kulturního domu zachovány některé původní reliéfy se sovětskou tematikou, které slouží jako historické artefakty.

Od devadesátých let budova značně chátrala a zanechávala v jinak dynamicky se rozvíjejícím se prostředí vzpomínku na nevábnou architekturu doby minulé. Právě snaha radnice revitalizovat město Milovice byla motivací vrátit zpátky do kulturního domu život a přinést občanům místo pro zábavu, shledání a kulturu.

Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí vč. realizace energeticky úsporných opatření. Během stavby byla zjištěna potřeba výměny původní vazníkové střechy, která vyžadovala odkrytí střechy v celé části divadla. Dále byla zateplena fasáda a obálka objektu je nyní složena z provětrávané fasády, cihelných pásků a omítky. V některých částech budovy byl změněn půdorys kvůli lepšímu využití prostor. Architekti navrhli mnoho zajímavých designových prvků, které dávají budově jedinečný ráz. Mezi zajímavosti určitě patří metalická provětrávaná fasáda, která mění barvu podle světla, nebo také podsvícené skleněné sloupy a barevné akustické podhledy. Vedle stavebních úprav samotného původního domu byly provedeny úpravy okolí a zároveň došlo ke kompletnímu vybavení Kulturního domu. Jednalo se zejména o vybavení nábytkem na míru, sedacími prvky, gastro vybavením (bar v prostoru haly ve 2.NP a kavárny v 1.NP), audio-vizuální technologií, jevištní technologií a dále došlo k renovaci mozaiky nad hlavním vstupem do 2.NP.

Po rekonstrukci nabízí objekt multifunkční sál kina a divadla s kapacitou přes 400 osob, malý komorní sál, muzeum vojenství, taneční sál, bar a kavárnu.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Revitalizace
BIM: Ne
Autor: Josef Pálka, Martin Pálka
Projektant: Hexaplan International spol. s r.o.
Dodavatel: BFK service a.s.
Spoluautor: Karel Typlt
Přihlašovatel: BKF service a.s.
Investor: Město Milovice
Plány:
Další soubory:
Články: