62. Rekonstrukce domu č.p. 1561 na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Rekonstrukce domu č.p. 1561 na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově
Ulice: náměstí Dr. Edvarda Beneše
Město: Jirkov
Kraj: Ústecký
Počet hlasů: 192

Popis objektu:

Realizace projektu rekonstrukce domu č.p. 1561 je příkladem veřejného projektu, který prošel postupným vývojem, kdy se na základě kritické analýzy původního zadání dospělo k původně nezamýšlenému výsledku kompletní přestavby původního domu.

Ačkoli se fakticky nemění umístění a ani půdorysná hmota domu, získává po přestavbě dům zcela nové vazby na okolí. Směrem do náměstí se otevírá vstupy hned 4 nebytových provozů (banka, kadeřnictví, realitní kancelář a pivnice s předzahrádkou pod nově navrženou pergolou) i průchozí vstupní halou, jež zpřístupňuje jako jakýsi poloveřejný prostor veřejné wc a umožňuje přístup k bytům – společně s novým jednoramenným schodištěm zajišťuje kompletní bezbariérovost všech prostorů i vnitřní prosklený výtah.
Směrem do ulice Alešova, jež je paralelní se spodní hranou náměstí se pak dům otevírá novým vstupem přístupným schodišti a rampou, jež je realizována na novém chodníčku podél fasády do této ulice.
Dopravní řešení včetně parkingu ze strany Alešovy ulice je pak v podstatě zachováno, podařilo se ale eliminovat zásobování z boku budovy k tomu vyhrazenou rampou, nově se zásobování pivnice provádí ze strany Alešovy ulice po nové bezbariérové rampě umístěné v rámci chodníčku podél fasády.
Architektura domu tedy vychází ze záměru čitelného rozčlenění původní hmoty na 2 základní dvoupodlažní pevné hmoty zastřešené sedlovými střechami s výraznými štíty. Hřebeny střecha štíty jsou vzájemně o 90° otočené a jsou spojené dvopodlažním lehčím proskleným krčkem komunikační haly. Měřítko fasád je záměrně ovlivněno velkými okny stejných formátů uspořádanými do pravidelného rastru po obvodu pláště. Formát oken svou velikostí spojuje jak byty tak nebytové prostory a jasné členění s rozevřenými špaletami opět odkazuje k tradiční architektuře ovšem se současným výrazem. Zámečnické prvky jsou opět spíše tradičně jednoduché, ale na fasádě dostatečně subtilní. Společně s prvky exteriérových žaluzií a slunolamů či pergolou pak proti spíše ro   bustnímu plášti představují tyto zámečnické kostrukce určité zjemnění a konstrast.
Dispoziční uspořádání pak respektuje logiku dvou oddělených hmot spojených středním komunikačním prvkem krčku.
Materiálové řešení je prosté – výrazné plochy střech jsou kryty falcovanou krytinou bez přesahů se zaatikovými žlaby, fasáda je omítnuta jemnozrnou broušenou omítkou, která je zatažena i na sešikmená ostění oken. Okna a dveře jsou s hliníkovými rámy v atracitovém provedení stejně jako zámečnické prvky žaluzií, slunolamů a zábradlí z ocelové pásoviny. Fasáda prosklené střední komunikační haly je tvořena proskleným lehkým obvodovým pláštěm s z vnějšku kotvenými slunolamy.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: