Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř.km. 14,231-16,840

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř.km. 14,231-16,840
Ulice:
Město: Rapotín
Kraj: Olomoucký

Popis objektu:

Zrealizovaný projekt je v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření v České republice jedním z největších svého druhu a zaměřil se především na vybudování a rekonstrukci prvků a staveb chránících obce proti povodním v záplavovém území údolí řeky Desné. Součástí zakázky však bylo také rozšíření stávajícího biokoridoru a zpřístupnění toků pro rekreaci místních obyvatel.

Výstavba protipovodňových opatření, která jsou kombinací technických a přírodě blízkých staveb včetně terénních úprav po obou březích řeky Desné, byla naplánována na tři roky a týkala se 2,6 km dlouhého úseku od soutoku Desné s Mertou po jez Červený dvůr.

Samotná realizace spočívala ve zkapacitnění nevyhovujících mostních profilů, rekonstrukci jezových objektů a spádových stupňů, vybudování odlehčovacích revitalizovaných ramen s biotopy a výstavbě ochranných zemních hrází a betonových zídek podél toku řeky Desné v přisazené i odsazené poloze. Účelem stavby bylo také rozšíření a rozčlenění stávajícího biokoridoru a zajištění prostupnosti vzdouvacích a omezovacích objektů pro vodní živočichy. Záměrem projektu bylo rovněž zpřístupnění toků obyvatelům přilehlých obcí pro relaxaci v navrhovaných, přírodě blízkých, povodňových parcích s obtokovými koryty a revitalizačními opatřeními.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: