35. Přestavba domu nábytku na budovu Českého rozhlasu

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Přestavba domu nábytku na budovu Českého rozhlasu
Ulice:
Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Počet hlasů: 23

Popis objektu:

Na původní úzkéa hluboké gotické parcele byl v roce 1911 po demolici obytného domu s obchodním parterem postaven obchodní dům pro obchodníka s nábytkem Franze Kleina podle projektu arch. Christopha Glasnera (inspiroval se obchodním domem Gerngross ve Vídni).

Z původního právovárečného domu byl před demolicí snesen novověký kamenný vstupní portál, byl zkrácen o spodní část a osazen v interiéru I.NP. Po válce byl portál, pravděpodobně díky nápisům v němčině, zazděný a znovuobjevený byl až při poslední přestavbě ve druhé polovině 80 let minulého století.

V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu nejen v Olomouci, ale i v celém Rakousku – Uhersku.Od roku 1937 až do poválečného znárodnění patřil obchodní dům brněnským Spojeným UP závodům.

Zatímco původní celoprosklená secesní fasáda byla po válečném poškození v roce 1946 v duchu pozdního funkcionalismu purizována a opatřena keramickým obkladem dle návrhu arch. Jaroslava Česala a bylo prolomeno loubí v I.NP, sošný „sakrální“ centrální prostor atria s prodejními ochozy a s horním osvětlením se zachoval.

Ještě za komunistického režimu a v 90 létech minulého století sloužil dům svému původnímu účelu. Přelom tisíciletí přinesl změnu ve způsobu nakupování a v domě bylo pro prodej využíváno pouze I.NP. Na zasklívací vodorovnou ocelovou konstrukci ve III.NP byla z tepelněizolačních důvodů položena minerální vlna – bylo popřeno horního osvětlení.

Objekt bylo nutno kromě nového provozu Českého rozhlasu přizpůsobit současným statickým, požárním, tepelně technickým a hygienickým normám. V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru.

Veškeré instalace jsou vedeny viditelně, jsou zkoordinovány a tvoří výtvarně technologický dialog s původní nosnou strukturou, aniž by ji potlačili. Technologie jsou barevnou vrstvou ve striktně monochromatickém prostoru.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: