D1 SSÚD Přerov

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: D1 SSÚD Přerov
Ulice:
Město: Přerov
Kraj: Olomoucký

Popis objektu:

Jedná se o první realizovanou podobu nové, efektivní řady Střediska správy a údržby dálnice (dosud byl užíván původní model navržený spolu s dálnicí na počátku 70. let), kterou na konci první dekády století projekční kancelář společně s ŘSD vyvíjela.  

Areál je analogií hospodářského dvorce v krajině. Jednotlivé objekty jsou uskupeny do  podélných traktů po obvodu ústředního manipulačního dvora tvaru obdélníka. Jeho delší strana je rovnoběžná s dálnicí. Do něj jsou vstupy a vraty orientována průčelí všech staveb na jeho hranách.

Od dálnice je tento prostor chráněn souvislou stavební frontou tvořenou velkými objekty dílen a garáží. Areál je navržen v prostých a lapidárních formách, neboť bude vnímán především rychle jedoucího auta na dálnici.

Jednotlivé provozy střediska jsou logicky uspořádány do kompaktních částí základních geometrických tvarů sestavených do jednoduché a srozumitelné kompozice celku. Zároveň tak jsou redukovány velikosti obestavěných prostorů a zastavěných ploch střediska a tím je podpořena jeho investiční i provozní úspornost.

Správní budova určená pro stálý pobyt a práci zaměstnanců má oproti industriálním objektům garáží a autodílen drobnější, lidské měřítko i výraznější detail. Jejím jádrem je komunikační hala, jejíž sklobetonová podlaha a střešní světlík zajišťují interiéru dostatek přirozeného světla. Je umístěna přímo u vjezdu do areálu. Ten má formu vstupní brány, jejíž monumentalita je dána velikostí projíždějících vozů a mechanismů.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: