12. II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka
Ulice:
Město: Jičín
Kraj: Královéhradecký
Počet hlasů: 14

Popis objektu:

Hlavní trasa silnice II/286 je postavena v kategorii S9,5/70. Šířkové uspořádání silnice je tedy následující: 2 x jízdní pruh šířky 3,5 m, 2 x vodící proužek šířky 0,25 m a 2 x zpevněná krajnice šířky 0,5 m. Součástí je i nezpevněná krajnice 0,75 m v místě bez svodidel a místě svodidel šířky 1,5 m . Trasu délky 3,5 km ukončují na obou koncích okružní křižovatky vnějších průměrů 28 m a 51,5 m. V trase jsou provedeny dva podchody a jeden nadjezd. Součástí jsou i dvě protihlukové stěny délek 202 a 200 m.

O stavbu této komunikace se usilovalo 20 let. Tvoří druhou třetinu obchvatu města Jičín. Historickou myšlenkou bylo vybudovat kolem města Jičín kruhový obchvat. První částí obchvatu je již v minulosti vybudovaná komunikace I/16 tvořící jižní část. V tuto chvíli myšlenka na poslední část upadá, kvůli nahrazení poslední části v budoucnu budovanou komunikací R/35 směřující z Hradec Králové na Liberec.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Projektservis Jičín s r.o
Projektant: Valbek, spol. s.r.o; M - PROJEKCE s.r.o.
Dodavatel: M - SILNICE a.s.
Přihlašovatel: M - SILNICE a.s.
Investor: Královéhradecký kraj
Plány:
Další soubory:
Články: