REKONSTRUKCE ŽST. ŘETENICE

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: REKONSTRUKCE ŽST. ŘETENICE
Ulice: Za Drahou 17/37
Město: Řetenice
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce žst. Řetenice, včetně výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií, její peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nově vzniklá nástupiště. Všechna nástupiště budou mít hrany ve výšce 550 mm nad TK, přístupná bezbariérově buď s využitím stávající zastřešené lávky doplněné o výtahy pro imobilní občany. Součástí stavby je dále rekonstrukce mezistaničního úseku Řetenice - Oldřichov u Duchcova.

Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80 km/h na cca 120 km/h a odstranění staveb a
zařízení vyžilých. V rámci stavby dochází i k úpravě technologického zařízení v mezistaničním úseku Teplice
v Č. (včetně) – Řetenice. Náplní stavby je rekonstrukce dílčích části stanice v rozsahu, potřebném pro dosažení
uvedeného cíle stavby a uvedeného mezistaničního úseku.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: SUDOP PRAHA, a.s.; H-PROGEO s.r.o.
Dodavatel: Chládek a Tintěra a.s.
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra a.s.
Investor: Správa železnic, státní organizace
Plány:
Další soubory:
Články: