Svitava Office, Brno

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Svitava Office, Brno
Ulice: Dukelská třída 1666/106
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Jedna z největších výzev pro architekty bývá návrh vlastního bydlení. To jsme si vyzkoušeli i my na vlastním sídle. Novostavba administrativního objektu vyrostla na místě bývalého bytového domu, který byl z důvodu nevyhovujícího stavebně-technické stavu zbourán.

Navržená stavba je z pohledu architektury a kompozice hmoty navržena co nejčistší s důrazem na městotvornost. Navržená stavba svým charakterem tak reaguje na dotvoření městské třídy, ale zároveň na také již stojící domy v blízkosti – například objekt na rohu Dukelská třída / Gargulákova, Dukelská třída 70, objekty na ulici Nováčkova a bytové domy podél Svitavského nábřeží.

V dalším období se předpokládá zastavení sousední proluky ze severní strany a proluky naproti přes Dukelskou třídu s obdobně tvarově komponovanými a městotvornými objekty.

Urbanistické řešení samotné je dáno především tím, že se jednalo o zástavbu proluky, kompozice prostorového řešení vycházelo tedy z tvaru pozemku a okolních staveb na Dukelské třídě.

Jedná se o tvarově čistý, čtyř podlažní objekt bez podsklepení s plochou střechou, který svým tvarem respektuje obrysy pozemku a okolní stavby. Objekt je zděný v kombinaci s betonovými monolitickými sloupy a stropy. Fasáda je řešena kontaktním zateplovacím systémem bílé barvy a do ulice lepeným keramickým páskem cihlové barvy. 

V objektu se nacházejí kancelářské prostory se zázemím – zasedací místnosti, sociální vybavení a podobně. V místě zapuštěného parteru se nachází průjezd na zbývající část pozemku za objektem, na kterém se nachází parkovací stání řešené pomocí zasakovací zatravňovací distanční dlažby. 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Dodavatel: RENFIELD s.r.o.
Přihlašovatel: Atelier 99 s.r.o.
Investor: PFM-Dukelská s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: