Administrativa AFI CITY, I.etapa, objekt A, Praha 9

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Administrativa AFI CITY, I.etapa, objekt A, Praha 9
Ulice: Kolbenova 9/1021
Město: Praha 9
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Architektonické řešení objektů v rámci celkového urbanistického celku je pojaté ve věcném a střídmém stylu moderní architektury, ve kterém se účelově propisují jednotlivé funkční části objektu do vzájemně strukturovaných proporcí.

V rámci I. etapy se řešil administrativní objekt A, který je nejvýraznější budovou celého území, jak z pozice hmotové, svou výškou 72,55 m výrazně převyšuje okolní objekty, tak z pohledu polohy vzhledem k navazující městské infrastruktuře. Budova má obdélníkový půdorys rozměru 24,75 m x 44,85 m. Východní a západní fasáda je charakteristická racionálními pravidelnými plastickými prvky, které předstupují před rovinu fasády o 250 mm. Jižní fasáda tvoří kontrast těmto bočním fasádám. Je tvořena celoprosklenou fasádou, před kterou jsou předsazeny nepravidelně ohýbané svislé slunolamy, které zvýrazňují vertikalitu celé stavby. Tyto dynamické ohýbané prvky jsou hlavním znakem celé budovy. Severní fasáda je charakteristická svou strohou jednoduchostí, modulová prosklená fasáda rastru 2,88 m je ve dvojnásobném modulu členěná rozdílnými profilacemi zasklívacích lišt. Plné prvky fasády jsou navrženy v bílé barvě podporující puristické nadčasové vzezření východní a západní fasády. Vjezd do garáží je zastřešen přechodovou obloukovou střechou s extenzivní zelení. Obvodové stěny jsou doplněny o předsazenou treláži pro popínavé rostliny.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: CMC Architects a.s.
Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: GEMO a.s.
Investor: AFI City Tower s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: