Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II
Ulice: ul. Bolzanova 512
Město: Jičín
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Objekt je do původní zdi vsazen jako výrazově nový prvek, zejména pojetím fasád a okenních otvorů. Oblý roh vrátnice tvoří druhou hranici vjezdu a kopíruje tak půdorysný tvar oblouku protilehlé zdi.

Část tvořící vrátnici je řešena jako jednopodlažní objekt s jedním pracovním místem, který bude fungovat s směnným provozem. Hmota objektu je rozdělena na část krytého průchodu pro návštěvníky nemocnic s možností získání informací od pracovníka vrátnice prostřednictvím okénka s pultem a na část s prostor pro zaměstnance. Dispozici tvoří zádveří se skříňkami pro pracovníky, pracovní prostor vrátnice s oknem pro podávání informací návštěvníkům nemocnice a dostatečným rozhledem na vjezd do areálu nemocnice.

Součástí prostoru je pult s ovládacím panelem EPS, EZS, manipulační pult pro spojovatelku telefonních hovorů a s obrazovkou kamerového systému. Za flexibilní polo příčkou je umístěn kuchyňský kout s ledničkou a mikrovlnnou troubou. Z pracovního prostoru vrátnice je dále přístup do hygienického zázemí. Část objektu vrátnice je navržena jako šatna zaměstnanců, do které je umístěn RACK.

Část tvořící lékárnu je rozdělena na 2 sklady a 2 výdeje – pro nemocnici a pro veřejnost. Výdej pro veřejnost je situován blíže k vrátnici a je přístupný dvěma vstupy se zádveřím. Jeden mimo areál z ulice Bolzanova a druhý z areálu nemocnice, který je navržen jako bezbariérový. Před vstupem z areálu nemocnice je prostor pro umístění stojanů na kola pro veřejnost.

Na výdejnu navazuje sklad pro výdej léků, kancelář vedoucího lékárny a pracovny farmaceutů. Provozy lékárny jsou propojeny chodbou (sloužící i jako sklad), na kterou kromě zmíněných místností navazují denní místnost, příprava s galenickou laboratoří, umývárna s dekontaminací obalů a přípravou vody, sklad obalů a hygienické zázemí. Část hygienického zázemí je rozdělena na šatnu pro muže se sprchou a na šatnu pro ženy, na kterou dále navazuje umývárna se sprchou a WC. Z chodby je dále přístupné samostatné WC a úklidová komora.

Na jihovýchodní fasádě je navržen druhý vstup určený pro zaměstnance, zásobování a výdej léků pro nemocnici se skladem. Na vstup bezprostředně navazuje prostor zádveří s možností nočního příjmu zboží a prostor pro příjem zásobování. Před zásobovacím vstupem je navržena manipulační plocha pro parkování dvou zásobovacích vozidel.

Objekt je řešen jako jednopodlažní nepodsklepený, založený na betonových základových pasek, resp. základových patkách pod vnitřními železobetonovými sloupy. Nosné obvodové zdivo z keramických tvárnic tl. 365 mm je zatepleno minerální izolací tl. 60 mm. Pohledovou část pak tvoří předsazená fasáda z kovových prvků s horizontálně orientovanou profilací.

Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 180, resp. 250 mm, prolomená v prostoru m.č.L.01 třemi kruhovými světlíky prům. 3,20, resp. 3,60 m. Světlíky jsou zaskleny tepelně izolačním trojsklem v kovovém rámu.

Střecha objektu je pultová (sklon 5° směrem do areálu), opatřená plechovou falcovanou krytinou z patinovaného titanzinku. Krov řešen kombinací dřeva a oceli. Přesahující části střechy mají ve spodní rovině podklad plechové krytiny ve skladbě  deska Cetris tl.20 mm + deska OSB III tl.20 mm. Ve střešní skladbě navržena minerální tepelná izolace tl.240 mm.

Exteriér Vrátnice a lékárny je doplněn svítícím symbolem lékárny a svítícím nápisem LÉKÁRNA.

Typologický druh stavby: Stavby pro zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, léčebné lázeňské budovy)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o.
Dodavatel: HSF System SK s.r.o.
Přihlašovatel: HSF System SK s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Plány:
Další soubory:
Články: