VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky
Ulice: Studentská ulice
Město: Praha 6
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Krystalické lávky napnuté mezi dvěma historickými budovami tvoří nový symbol areálu VŠCHT v Praze. Slouží jako místo k zastavení a rozhledu na cestě labyrintem vnitřních chodeb. Osnova ocelových prutů spojuje obdélný profil s šestiúhelníkem. Dvě lávky jsou podobné, ale ne stejné. Jejich geometrie se prostorově zrcadlí. Krystal a šestiúhelník odkazují ke stavbě molekul. 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti, s.r.o.
Projektant: ov architekti, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Spoluautor: V - CON, s.r.o.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola
Plány:
Další soubory:
Články: