Stavba roku Středočeského kraje 2017 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 27
1. D1 Modernizace - úsek 03 EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek

Metrostav a.s., divize 4 jako správce společnosti „MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdonice – Ostředek“ zhotovil stavbu „D1 modernizace – ...

Dodavatel: Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., HOCHT...
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Počet hlasů: 194
2. Horní zámek v Panenských Břežanech

Horní zámek v Panenských Břežanech a přilehlá fortna. Abatyše kláštera u sv. Jiří na Pražském Hradě nechala na přelomu 17. a 18. st. postavit Horní ...

Autor: Peter Kováčik, Jiří Kryl
Projektant: Ing. Peter Kováčik
Dodavatel: MTStav Příbram s.r.o., EMH stavební CZ s.r.o.
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Počet hlasů: 53
3. Areál ZŠ a MŠ Dolní Břežany - Pavilon, spojovací krček, jídelna

ZŠ i MŠ stojí na pozemcích parcelní číslo 231/4 a 231/8 v katastrálním území Dolní Břežany. Nový pavilon učeben (992m2) se začal projektovat v ro...

Autor: Anna Šlapetová
Projektant: AP studio s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany
Investor: Obec Dolní Břežany
Počet hlasů: 57
4. Novostavba WELLNESS na zámku Roztěž - Casa Serena

Svislá nosná konstrukce bazénové haly je tvořena ocelovými rámy. Stěny mezi rámy jsou vyplněny zdivem z keramických tvárnic. Obvodové konstrukce 1.pp...

Autor: ATIP a.s.
Projektant: ATIP a.s.
Dodavatel: PSG Zlín a.s.
Přihlašovatel: Casa Serena s.r.o.
Investor: Casa Serena s.r.o.
Ocenění: Cena za energetické řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Počet hlasů: 737
5. Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

Pseudogotická kaple byla vystavěna v letech 1891–92 dle plánu Josefa Mockera nákladem Jana z Lichtenštejna. V presbytáři kaple je vsazena mramorová p...

Autor: Ing. arch. Marek Prchal
Projektant: Ing. arch. Marek Prchal
Dodavatel: AKANT ART, v.o.s.
Přihlašovatel: Obec Radim
Investor: Obec Radim
Ocenění: Cena poroty za stavbu, kterou financuje obec v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Počet hlasů: 2618
6. PANORAMA GOLF RESORT

Panorama Golf Resort – architektura a její přínos V rámci projektu byly zkultivovány 123 ha ploch, z toho jich byly stavebně zpracovány 42 ha. Reali...

Autor: Libor Jirásek, Martin Rajniš, Mojmír Ranný, Micha...
Projektant: Golfer s. r. o., AED project, a. s., Ranný archit...
Dodavatel: Construction Management
Přihlašovatel: Golfer s.r.o.
Investor: Sázava Parkland, a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Počet hlasů: 135
7. Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy

Předmětem projektu byly nástavba, stavební úpravy a změna užívání části objektu hlavního skladu v logistickém areálu, parc. č. st. 285 v k. ú. Měšice...

Autor: LABOR13 s.r.o.
Projektant: LABOR13 s.r.o.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Q Park Měšice s.r.o.
Ocenění: Cena za nejlepší investiční záměr v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Autor: Ing. Jan Gregora
Projektant: Ing. Jan Gregora
Dodavatel: KASTEN, spol. s r.o. stavební společnost
Přihlašovatel: KASTEN, spol. s r.o. stavební společnost
Investor: KASTEN, spol. s r.o. stavební společnost
Počet hlasů: 6980
9. Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny

Tělocvična se nachází v těsné blízkosti jižního křídla budovy Gymnázia Jana Palacha v Mělníku. Ze čtvrtého NP stávající budovy gymnázia je proto umož...

Autor: Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Michal Grošup
Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Dodavatel: Alstap s.r.o.
Přihlašovatel: Alstap s.r.o.
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: Cena hejtmanky v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Počet hlasů: 38
10. Městský krytý bazén, Mladá Boleslav

Hlavní objekt je dvou podlažní budova s plochou střechou, půdorysu tvaru „L“ o maximálních půdorysných rozměrech 73m x 64m. Maximální výška vlastního...

Autor: Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
Projektant: Ing. Tomáš Mrázek
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Městská společnost sportovní a rekreační areály, ...
Ocenění: Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Počet hlasů: 52
11. Lány - Palmový skleník

Podoba exotického palmového skleníku u lánského zámku byla díky citlivé rekonstrukci vrácena do doby, když se o něj staral Masarykův dvorní architekt...

Projektant: PROKON ATELIER
Dodavatel: SP spol. s.r.o.
Přihlašovatel: SP spol. s.r.o.
Investor: Správa Pražského hradu
Počet hlasů: 324
12. ZŠ a MŠ Juventa v Milovicích

Soubor staveb s přilehlým areálem je užíván k provozu základní školy včetně školní družiny a vlastního stravování žáků školy a jiných městských škols...

Autor: Arch. Design project a.s. - ing. arch. Simona Kr...
Projektant: Ing.arch. Petr Horák, ing. arch. Simona Krutilová
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: MĚSTO MILOVICE
Investor: MĚSTO MILOVICE
Ocenění: Cena poroty za dlouhodobou koncepci rozvoje v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Počet hlasů: 16
13. NISA AIR v Bezděčíně

Areál je umístěn v průmyslové zóně v jihozápadní části Mladé Boleslavi. Servisní středisko má ocelovou konstrukci opláštěnou PUR panely. Restaurace m...

Autor: Ing. arch. Martin Hradečný, Eliška Špatzová
Projektant: Ing. arch. Martin Hradečný
Dodavatel: Metrostav a.s., Divize 3
Investor: Spel a.s.