Stavba roku 2017 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 402
1. Dokončení vltavské vodní cesty

Dílo slouží pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Vltavská vodní cesta je v tomto úseku zařazena do I...

Autor: Atelier 8000 spol. s r.o., Martin Krupauer a Jiří...
Projektant: Aquatis, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest České republiky
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 121
12. Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice

Silnice I/11 je součástí významného severomoravského silničního tahu v trase Opava – Ostrava – Mosty u Jablunkova a zajišťuje také spojení se Slovens...

Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s...
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 162
14. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově

Administrativní budova sloužící pro účely sídla firmy Lumius. Kompozičně je objekt sestaven z několika pravoúhlých kvádrů (hmot), které jsou spojeny...

Autor: Projektstudio EUCZ s.r.o., Ondřej Klimek, David K...
Projektant: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Investor: Lumius spol s.r.o.
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 13815
15. CIIRC

Nově vystavěný Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky stojí v areálu vysokých škol v Dejvicích a navazuje přímo na areál ČVUT. Stavba z...

Autor: Petr Franta a Architekti & Asoc s.r.o.
Projektant: Technico Opava s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., VCES a.s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 9102
16. Atletická hala Vítkovice v Ostravě

Atletická hala Vítkovice je nejmodernější atletickou halou v České republice. Vyhovuje parametrům Mezinárodní atletické federace IAAF, umožňuje celor...

Projektant: Chválek Ateliér s.r.o.
Dodavatel: EKKL a.s.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Investor: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 765
22. Revitalizace Tyršových sadů

Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích probíhal v prostředí nemovité kulturní památky, bývalého vodního příkopu opevnění zámk...

Projektant: New Visit s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Statutární město Pardubice
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 152
24. Smart byty Nové Butovice

V rámci projektu SMART byty v Nových Butovicích vznikly ve dvou etapách dva bytové domy, které nabídly ke třem stovkám bytů. Ty jsou energeticky úspo...

Autor: Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka
Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel: Trigema Building a.s.
Přihlašovatel: Trigema a.s.
Investor: Trigema a.s.
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 17901
28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Architektonický návrh ve velké míře zachoval a rehabilitoval původní vzhled a cenné prvky této klasicistní stavby - masivní zděné obvodové stěny, roz...

Autor: ATELIER Žiška s.r.o.
Projektant: ATELIER Žiška s.r.o.
Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
Investor: Město Kardašova Řečice
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 211
31. Kotelna Park Radlice v Praze

Na počátku záměru nazvaného „Kotelna Park Radlice“ stála ještě v roce 2014 industriální zdánlivě nevyužitelná opuštěná ruina, pro většinu investorů o...

Autor: Grido, architektura a design, s.r.o., Peter Sticz...
Projektant: AED project a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
Investor: Red Group s.r.o.
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 850
32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

Dům, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche a ve kterém žil do svých osmnácti let, byl roku 2011 zakoupen firmou ŠKODA AUTO a.s. Do té do...

Autor: Michal Hlaváček, Thomas Hundt
Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o, Jangled Nerves GmbH
Dodavatel: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslow...
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 596
33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) - Přerov

Předmětem rekonstrukce mostu bylo odstranění technického stavu mostu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Nosná konstrukce nebyla v ...

Projektant: Exprojekt s.r.o.
Dodavatel: sdružení Břeclav most - Firesta + AŽD
Přihlašovatel: Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: SŽDC s.o.
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 169
35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

Historické jádro města Písku je ohraničeno na západě nábřežím řeky Otavy a okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Právě dokonč...

Projektant: akad. Arch. Karel Lapka, aka. Arch. Ing. Kateřina...
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 503
36. Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotic...

Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing....
Projektant: Ing.arch Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., ...
Dodavatel: Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Pa...
Ocenění: TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 1627
40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové slouží i po rekonstrukci především potřebám galerie jako paměťové instituce, která zpřístupňuje a uc...

Projektant: 3Q PROJECT a.s.
Dodavatel: STAKO s.r.o.
Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 451
43. Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě

Rekonstruovaný objekt byl projektován a postaven jako obytný dům na počátku minulého století. V pozdějších letech byl objekt využíván jako zdravotnic...

Autor: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagma...
Projektant: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagma...
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Petr a Iveta Kličkovi
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 32
50. VD Želiezovce v Levicích

Vodné dielo Želiezovce sa nachádza neďaleko mesta Želiezovce na toku Hron. Stavba byla budovaná v priepychu koryta. Staré koryto bylo presypané, tak ...

Projektant: Vodotika, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: MVE Želiezovce s.r.o.
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Zahraniční stavba roku 2017
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 24
52. Warsaw Spire

Svým zvláštním tvarem velmi nápadná Warsaw Spire je jedinečný urbanistický komplex administrativních budov, který ve Varšavě vybudovala belgická dev...

Autor: Jaspers-Eyers architects, John Eyers
Projektant: Gilles Bollens
Dodavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Investor: Ghelamco Poland
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Zahraniční stavba roku 2017
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 502
53. Stavba obchvatu Pawlowice

Výstavba obchvatu byla speciálním úkolem. Výzvou byl vysoký stupeň složitosti, který sebou nesl mnoho obtíží a problémů, vyžadujících řešení v běhu r...

Projektant: Sweco Consulting Sp. Z o.o.
Dodavatel: M-SILNICE a.s.
Přihlašovatel: M-SILNICE a.s.
Investor: ZARAD DRÓG WOJEVODSKICH W KATOWICACH
Ocenění: Nominace na TITUL v soutěži Zahraniční stavba roku 2017
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017