Přinášíme Vám otevřené přihlášky do již 29. ročníku prestižní a unikátní přehlídky Stavba roku 2021.

Udělení a představení prestižních titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře v České republice.

STAVBA ROKU 2021

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Vypisovateli soutěže jsou již tradičně Nadace ABF, MPO, ČKAIT A SPS.

Stavby hodnotí odborná porota a sbor expertů. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva všech přihlášených staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje filmový štáb.Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství v celé republice.

Držitelé titulů v roce 2021 opět získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Křišťálové razítko symbolicky představuje to poslední, a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2021!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2021 přihlásíte!