31. Revitalizace parku u Biskupství, Ostrava

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Revitalizace parku u Biskupství, Ostrava
Ulice: Farská zahrada
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Počet hlasů: 144

Popis objektu:

Na základě historických souvislostí i charakteru místa je projekt řešen spíše jako zahrada, která je od okolních veřejných prostor oddělena a mohla by tak mít odlišný režim než běžná plocha veřejné zeleně.

Park je zvnějšku ohraničen nízkým průhledným oplocením (zábradlím) z kovových tyčí, doplněných zídkami z lomového kamene. Součástí oplocení jsou uzamykatelné vstupní branky. Mezi vstupy do parku a stávajícím chodníkem je vybudováno propojení z betonové dlažby.

V parku jsou vytvořeny nové pochozí plochy s nestmeleným povrchem z vrstveného kameniva, vymezené skrytým obrubníkem (kovová pásovina). Mimo pochozí plochy jsou založeny nové trávníky.

Pod stávajícím vzrostlým stromem (platan javorolistý) na jižní straně řešeného území byla vybudována pobytová terasy, kryjící stávající kořenový systém stromu a pomocí stupňů propojující obě výškové úrovně parku. Terasa má přibližně obdélníkový půdorys, do něhož je od středu kmene platanu vykrojen oblouk z důvodu ochrany paty kmene a vyvýšeného kořenového systému. Mezi hlavní výškovou úrovní terasy a horním stupněm sousedícího kamenného schodiště je pouze minimální výškový rozdíl, takže je zajištěno plynulé bezbariérové napojení. U paty terasy je nestmelený povrch pro pěší přerušen širokou kamennou obrubou. Na navazující horní a dolní výškovou úroveň parku je terasa navázána pomocí vytvořených stupňů. Povrch a opláštění terasy je z modřínových prken s vyfrézovanými drážkami.

V rámci revitalizace došlo k vyspravení stávajících zídek, schodiště a betonové plastiky. Dále také k vysázení nové zeleně.

Do parku byly instalovány herní prvky, osvětlení, pítko a také mobiliář v podobě laviček, stojanu na kola, odpadkových košů.

Typologický druh stavby: Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Revitalizace
BIM: Ne
Projektant: Vysloužil architekti
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Statutární město Ostrava
Plány:
Další soubory:
Články: