25. Bytové domy Vojtova, Brno

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Bytové domy Vojtova, Brno
Ulice: Vojtova 1030/7
Město: Brno Štýřice
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 62

Popis objektu:

Městské nájemní domy se 116 malometrážními byty pro seniory starší 65 let , startovacími byty pro mladé rodiny a občanskou vybaveností byly vystavěny v souladu se sociální a bytovou politikou města Brna. Součástí komplexu jsou dva bytové domy, veřejný park a okolní ulice se sadovými úpravami.

Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření klidného a kultivovaného bydlení se specifickou atmosférou založeného na sociálních kontaktech mezi lidmi, které umožní vznik sousedského společenství – určité formy sdíleného bydlení, tzv. „vícegeneračního co - housingu“. Obyvatelé mezi sebou mohou lépe komunikovat zejména díky sdíleným exteriérovým prostorám domů. Sociální podtext podtrhuje občanská vybavenost umístěná v jednom z domů - Knihovna Jiřího Mahena, Kulturní a vzdělávací středisko, Centrum sociálních služeb a kavárna. Společné prostory s horizontálními a vertikálními zahradami, lávkami a pavlačemi vybízí k různým volnočasovým aktivitám či posezení. Společné prostory mohou obyvatelé dotvářet a kreativně doplňovat dle vlastních představ místy k sezení, nádobami se zelení nebo dětským koutkem. Veřejný park vytváří ideální podmínky pro různé formy aktivního a pasivního odpočinku pro lidi všech věkových kategorií. Vnější vzhled fasád je strohý, nenarušuje kompaktnost struktury a vytváří kontrast k členitým a pestrým prostorům atrií. Vzájemná poloha bloků, orientace atrií ke světovým stranám, vliv zelené architektury a hra světla a stínů zpříjemňují klima mezi bloky. Průhledy mezi bloky zajišťují kontakt atrií s okolními ulicemi a parkem. Platforma vyvýšená nad mírně svažitý terén v podobě vzdušné podnože s hromadnou garáží a domovním vybavením spojuje čtyřpodlažní bloky v jeden kompoziční a funkční celek. Konzolovitě vyložené hmoty a nástupní rampy zdůrazňují vstupy do obou domů. Balkony, terasy bytů a prostory občanského vybavení jsou prosklenými stěnami opticky a provozně propojeny se zelení atrií.

Veškeré prostory obou domů jsou bezbariérové. Kvalitu ovzduší v bytech zajišťuje rekuperace odpadního vzduchu, která v kombinaci s ústředním vytápěním optimalizuje energetické nároky na provoz bytů. Prostory občanské vybavenosti jsou vybaveny klimatizací , s atrii jsou funkčně propojeny prosklenými stěnami. Služby pro veřejnost doplňuje kavárna přístupná z parku a atria.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. / Martin Komárek, Martin Rudiš
Projektant: S-projekt plus, a.s.
Dodavatel: Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova / STRABAG a.s., SYNER s.r.o., IMOS Brno a.s.
Přihlašovatel: Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova / STRABAG a.s., SYNER s.r.o., IMOS Brno a.s.
Investor: Statutární město Brno
Plány:
Další soubory:
Články: