7. Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Ceny:
Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Cena za rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna
Ulice: Mariánské náměstí,
Město: Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 63

Popis objektu:

Jedná se o komplex církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem po východní straně. Kostel je obklopen terasou s přístupovými schodišti. Z terasy je rovněž vstup do ambitu.  Bazilika je jednolodní s bočními výklenkovými kaplemi, s užším obdélným, polokruhovým ukončením presbytářem s dvojicí hranolových věží s cibulovými báněmi po stranách. Presbytář a loď sklenuty valeně s lunetami, závěr presbytáře konchou s lunetami, boční kaple valeně, podvěží křížovou klenbou s lunetami. Trojkřídlé ambity s pilířovými arkádami a sklenuté plackovými klenbami.

V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce vnějšího pláště i interiéru objektů s důrazem na památkovou hodnotu objektů. Výstavba byla prováděna v letech 2018 – 2019.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Dodavatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s. ; AKANT ART v.o.s.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Plány:
Další soubory: Výkresy schéma Fotografie - schéma
Články: